قوانین استفاده از وب سایت

هر فرد در این وب سایت فقط میتواند یک پنل را به خود اختصاص دهد  .

این سایت صرفا محاسبات قیمت محصولات چاپی را انجام می دهد و در قبال قیمتهای چاپخانه داران هیچ گونه مسئولیتی ندارد .

مسئولیت تغییر قیمت مواد اولیه به عهده چاپخانه داران محترم میباشد .

تغییر قیمتها مسئولیتی را برای سایت ایجاد نمی کند .

قبل از به پایان رسیدن زمان شارژ از طرف سایت به شما اعلام میگردد و در صورت شارژ نشدن به صورت خودکار پنل غیر فعال می شود

و زیر مجموعه ها نیز نمیتوانند استعلام قیمت دریافت کنند .

پنل چاپخانه داران یک ماه به صورت رایگان در اختیار چاپخانه داران محترم و زیر مجموعه های عزیز قرار میگیرد

تا به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و با نحوه محاسبات خود مقایسه کنند .

لطفا تمام جوانب سایت را مورد بررسی قرار دهید و درصورت مورد تایید بودن جهت قیمت دهی استفاده نمایید .

امنیت این سایت در حدی است که بدون شک اطلاعات مشتریان شما و قیمتها از طریق این سایت به دیگران انتقال داده نمیشود .