زینگ گرافیک

 

مجري امـور چاپ ، تبليغات و هـداياي تبليغاتي
چاپ و گالري عکس
طراحی وبسایت - سئو سایت
مدیریت و پشتیبانی صفحات اینستاگرامی

تلفـــــــن : 32295587 - 071
بـرهان : 3664 - 316 - 0917

شیراز / بازار انقلاب / لاله 2 / پلاک 112

www.zinggraphic.ir

zinggraphic@yahoo.com
zinggraphic.ad@gmail.com


#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق یک رو (4.8*8.5)265,500 تومان2 روز کاری
2سلفون براق دو رو (4.8*8.5)327,000 تومان2 روز کاری
3سلفون مات یک رو (4.8*8.5)265,500 تومان2 روز کاری
4سلفون مات دو رو (4.8*8.5)327,000 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)279,000 تومان2 روز کاری
2لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)286,500 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)435,000 تومان2 روز کاری
2سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)435,000 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1کارت PVC برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)991,500 تومان9 روز کاری
2کارت (PVC 300) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)882,000 تومان14 روز کاری
3کارت (PVC 500) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)(فوری)1,092,000 تومان6 روز کاری
4کارت (PVC 500) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)1,017,000 تومان9 روز کاری
5کارت (PVC 500) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)1,623,000 تومان9 روز کاری
6کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (500 عددی)(5.7*8.9)1,875,000 تومان11 روز کاری
7کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (1000 عددی)(5.7*8.9)2,925,000 تومان11 روز کاری
8کارت (PVC 760) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)1,428,000 تومان9 روز کاری
9کارت (PVC 760) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)2,172,000 تومان9 روز کاری
10کارت (PVC 760) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)3,729,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)1,149,000 تومان7 روز کاری
2اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)1,074,000 تومان12 روز کاری
3اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)1,702,500 تومان13 روز کاری
4اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)355,500 تومان15 روز کاری
5اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)429,000 تومان15 روز کاری
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)351,000 تومان15 روز کاری
7اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)420,000 تومان15 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)2,223,000 تومان9 روز کاری
21000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)2,776,500 تومان9 روز کاری
31000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)1,560,000 تومان9 روز کاری
41000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)1,929,000 تومان9 روز کاری
51000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11.3*28.8)2,223,000 تومان9 روز کاری
61000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11.3*28.8)2,776,500 تومان9 روز کاری
72000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)2,001,000 تومان9 روز کاری
82000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)2,296,500 تومان9 روز کاری
94000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)3,625,500 تومان9 روز کاری
104000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)3,966,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)1,477,500 تومان2 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)2,226,000 تومان2 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)784,500 تومان2 روز کاری
41000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)1,158,000 تومان2 روز کاری
51000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)436,500 تومان2 روز کاری
61000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)624,000 تومان2 روز کاری
72000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)2,209,500 تومان2 روز کاری
82000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)3,085,500 تومان2 روز کاری
92000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)1,150,500 تومان2 روز کاری
102000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)1,588,500 تومان2 روز کاری
112000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)619,500 تومان2 روز کاری
122000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)838,500 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,387,500 تومان6 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 2,136,000 تومان6 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 709,500 تومان6 روز کاری
41000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 1,083,000 تومان6 روز کاری
51000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 361,500 تومان6 روز کاری
61000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 549,000 تومان6 روز کاری
71000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 1,471,500 تومان6 روز کاری
81000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 2,200,500 تومان6 روز کاری
91000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 751,500 تومان6 روز کاری
101000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 1,116,000 تومان6 روز کاری
111000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 382,500 تومان6 روز کاری
121000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 565,500 تومان6 روز کاری
132000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 2,134,500 تومان6 روز کاری
142000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 3,010,500 تومان6 روز کاری
152000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 1,090,500 تومان6 روز کاری
162000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 1,528,500 تومان6 روز کاری
172000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 559,500 تومان6 روز کاری
182000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 778,500 تومان6 روز کاری
192000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 2,302,500 تومان6 روز کاری
202000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 3,165,000 تومان6 روز کاری
212000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 1,174,500 تومان6 روز کاری
222000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 1,605,000 تومان6 روز کاری
232000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 601,500 تومان6 روز کاری
242000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 817,500 تومان6 روز کاری
255000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 4,174,500 تومان6 روز کاری
265000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5,235,000 تومان6 روز کاری
275000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 2,118,000 تومان6 روز کاری
285000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 2,647,500 تومان6 روز کاری
295000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 1,081,500 تومان6 روز کاری
305000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 1,347,000 تومان6 روز کاری
315000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 4,540,500 تومان6 روز کاری
325000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 5,578,500 تومان6 روز کاری
335000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 2,301,000 تومان6 روز کاری
345000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 2,820,000 تومان6 روز کاری
355000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 1,173,000 تومان6 روز کاری
365000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 1,432,500 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 1,411,500 تومان11 روز کاری
21000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو2,140,500 تومان11 روز کاری
31000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 706,500 تومان11 روز کاری
41000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 1,071,000 تومان11 روز کاری
51000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 352,500 تومان11 روز کاری
61000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 535,500 تومان11 روز کاری
71000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,327,500 تومان11 روز کاری
81000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 2,076,000 تومان11 روز کاری
91000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو664,500 تومان11 روز کاری
101000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 1,038,000 تومان11 روز کاری
111000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 331,500 تومان11 روز کاری
121000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 519,000 تومان11 روز کاری
132000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 2,227,500 تومان11 روز کاری
142000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 3,090,000 تومان11 روز کاری
152000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 1,114,500 تومان11 روز کاری
162000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 1,545,000 تومان11 روز کاری
172000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 556,500 تومان11 روز کاری
182000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 772,500 تومان11 روز کاری
192000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 2,059,500 تومان11 روز کاری
202000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 2,935,500 تومان11 روز کاری
212000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 1,030,500 تومان11 روز کاری
222000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 1,468,500 تومان11 روز کاری
232000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 514,500 تومان11 روز کاری
242000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 733,500 تومان11 روز کاری
255000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 4,450,500 تومان11 روز کاری
265000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 5,488,500 تومان11 روز کاری
275000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 2,226,000 تومان11 روز کاری
285000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 2,745,000 تومان11 روز کاری
295000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 1,113,000 تومان11 روز کاری
305000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 1,372,500 تومان11 روز کاری
315000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 4,084,500 تومان11 روز کاری
325000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5,145,000 تومان11 روز کاری
335000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 2,043,000 تومان11 روز کاری
345000 سربرگ A5 تحریر80 گرم دو رو 2,572,500 تومان11 روز کاری
355000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 1,021,500 تومان11 روز کاری
365000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 1,287,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,110,000 تومان2 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,540,500 تومان2 روز کاری
31000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 600,000 تومان2 روز کاری
41000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 816,000 تومان2 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 345,000 تومان2 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 453,000 تومان2 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,668,000 تومان2 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 2,160,000 تومان2 روز کاری
92000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 879,000 تومان2 روز کاری
102000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,125,000 تومان2 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 484,500 تومان2 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 607,500 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,020,000 تومان6 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,450,500 تومان6 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 525,000 تومان6 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 741,000 تومان6 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو270,000 تومان6 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو378,000 تومان6 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,593,000 تومان6 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 2,085,000 تومان6 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 819,000 تومان6 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 1,065,000 تومان6 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو424,500 تومان6 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو547,500 تومان6 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 3,166,500 تومان6 روز کاری
145000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 3,735,000 تومان6 روز کاری
155000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 1,614,000 تومان6 روز کاری
165000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 1,897,500 تومان6 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو829,500 تومان6 روز کاری
185000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو972,000 تومان6 روز کاری
191000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 2,250,000 تومان6 روز کاری
201000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 3,111,000 تومان6 روز کاری
212000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 3,396,000 تومان6 روز کاری
222000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 4,380,000 تومان6 روز کاری
235000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 6,543,000 تومان6 روز کاری
245000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 7,680,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 960,000 تومان9 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,390,500 تومان9 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 480,000 تومان9 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 696,000 تومان9 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو240,000 تومان9 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو348,000 تومان9 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو1,518,000 تومان9 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو2,010,000 تومان9 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 759,000 تومان9 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 1,005,000 تومان9 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو379,500 تومان9 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو502,500 تومان9 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 3,076,500 تومان9 روز کاری
145000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو3,645,000 تومان9 روز کاری
155000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو1,539,000 تومان9 روز کاری
165000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 1,822,500 تومان9 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو769,500 تومان9 روز کاری
185000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو912,000 تومان9 روز کاری
191000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 2,130,000 تومان9 روز کاری
201000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 2,991,000 تومان9 روز کاری
212000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 3,246,000 تومان9 روز کاری
222000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 4,230,000 تومان9 روز کاری
235000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 6,363,000 تومان9 روز کاری
245000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 7,500,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو160,500 تومان16 روز کاری
21000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو232,500 تومان16 روز کاری
32000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو253,500 تومان16 روز کاری
42000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو334,500 تومان16 روز کاری
55000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو513,000 تومان16 روز کاری
65000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو607,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم یک رو 1,500,000 تومان11 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم دو رو2,400,000 تومان11 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 100 گرم یک رو 750,000 تومان11 روز کاری
41000سربرگ A5 تحریر 100 گرم دو رو 1,200,000 تومان11 روز کاری
51000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم یک رو1,559,250 تومان11 روز کاری
61000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم دو رو2,287,500 تومان11 روز کاری
71000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم یک رو779,250 تومان11 روز کاری
81000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم دو رو1,143,750 تومان11 روز کاری
91000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم یک رو389,250 تومان11 روز کاری
101000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم دو رو571,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,539,000 تومان2 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,969,500 تومان2 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو814,500 تومان2 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,030,500 تومان2 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو453,000 تومان2 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو559,500 تومان2 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو2,524,500 تومان2 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3,016,500 تومان2 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1,307,250 تومان2 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,554,000 تومان2 روز کاری
112000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو699,000 تومان2 روز کاری
122000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو822,000 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,449,000 تومان6 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,879,500 تومان6 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو739,500 تومان6 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو955,500 تومان6 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو378,000 تومان6 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو484,500 تومان6 روز کاری
71000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو2,103,000 تومان6 روز کاری
81000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو2,832,000 تومان6 روز کاری
91000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,066,500 تومان6 روز کاری
101000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,431,000 تومان6 روز کاری
111000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو541,500 تومان6 روز کاری
121000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو723,000 تومان6 روز کاری
132000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو2,449,500 تومان6 روز کاری
142000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو2,941,500 تومان6 روز کاری
152000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1,247,250 تومان6 روز کاری
162000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,494,000 تومان6 روز کاری
172000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو639,000 تومان6 روز کاری
182000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو762,000 تومان6 روز کاری
192000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو3,567,000 تومان6 روز کاری
202000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو4,429,500 تومان6 روز کاری
212000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,806,000 تومان6 روز کاری
222000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو2,238,000 تومان6 روز کاری
232000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو918,000 تومان6 روز کاری
242000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو1,134,000 تومان6 روز کاری
255000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5,307,000 تومان6 روز کاری
265000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5,875,500 تومان6 روز کاری
275000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو2,683,500 تومان6 روز کاری
285000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو2,968,500 تومان6 روز کاری
295000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو1,365,000 تومان6 روز کاری
305000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو1,506,000 تومان6 روز کاری
315000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو7,701,000 تومان6 روز کاری
325000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو8,739,000 تومان6 روز کاری
335000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو3,880,500 تومان6 روز کاری
345000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو4,399,500 تومان6 روز کاری
355000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو1,963,500 تومان6 روز کاری
365000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو2,223,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو2,043,000 تومان11 روز کاری
21000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو2,772,000 تومان11 روز کاری
31000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,021,500 تومان11 روز کاری
41000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,386,000 تومان11 روز کاری
51000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو511,500 تومان11 روز کاری
61000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو693,000 تومان11 روز کاری
71000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,389,000 تومان11 روز کاری
81000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,819,500 تومان11 روز کاری
91000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو694,500 تومان11 روز کاری
101000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو910,500 تومان11 روز کاری
111000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو348,000 تومان11 روز کاری
121000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو454,500 تومان11 روز کاری
132000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو3,492,000 تومان11 روز کاری
142000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو4,354,500 تومان11 روز کاری
152000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,746,000 تومان11 روز کاری
162000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو2,178,000 تومان11 روز کاری
172000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو873,000 تومان11 روز کاری
182000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو1,089,000 تومان11 روز کاری
192000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو2,374,500 تومان11 روز کاری
202000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو2,866,500 تومان11 روز کاری
212000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1,187,250 تومان11 روز کاری
222000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,434,000 تومان11 روز کاری
232000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو594,000 تومان11 روز کاری
242000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو717,000 تومان11 روز کاری
255000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو7,611,000 تومان11 روز کاری
265000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو8,649,000 تومان11 روز کاری
275000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو3,805,500 تومان11 روز کاری
285000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو4,324,500 تومان11 روز کاری
295000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو2,163,000 تومان11 روز کاری
305000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو1,903,500 تومان11 روز کاری
315000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5,217,000 تومان11 روز کاری
325000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5,785,500 تومان11 روز کاری
335000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو2,608,500 تومان11 روز کاری
345000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو2,893,500 تومان11 روز کاری
355000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو1,305,000 تومان11 روز کاری
365000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو1,446,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,379,500 تومان6 روز کاری
22000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 3,970,500 تومان6 روز کاری
32000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,713,000 تومان6 روز کاری
42000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,008,500 تومان6 روز کاری
52000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 871,500 تومان6 روز کاری
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 1,018,500 تومان6 روز کاری
74000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 6,201,000 تومان6 روز کاری
84000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 6,883,500 تومان6 روز کاری
94000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,130,500 تومان6 روز کاری
104000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 3,472,500 تومان6 روز کاری
114000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 1,588,500 تومان6 روز کاری
124000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 1,758,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170 گرم1,998,000 تومان13 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170 گرم2,589,000 تومان13 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170 گرم999,000 تومان13 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170 گرم1,294,500 تومان13 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170 گرم499,500 تومان13 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170 گرم648,000 تومان13 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,304,500 تومان9 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 3,895,500 تومان9 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,653,000 تومان9 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,948,500 تومان9 روز کاری
112000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 826,500 تومان9 روز کاری
122000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 973,500 تومان9 روز کاری
134000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 6,111,000 تومان9 روز کاری
144000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 6,793,500 تومان9 روز کاری
154000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,055,500 تومان9 روز کاری
164000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 3,397,500 تومان9 روز کاری
174000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 1,528,500 تومان9 روز کاری
184000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 1,698,000 تومان9 روز کاری
192000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 1,390,500 تومان11 روز کاری
202000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 1,632,000 تومان11 روز کاری
212000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 2,856,000 تومان11 روز کاری
222000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 3,339,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سربرگ A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 10002,698,500 تومان11 روز کاری
2سربرگ A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 10001,800,000 تومان11 روز کاری
3سربرگ A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000900,000 تومان11 روز کاری
4سربرگ A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 10001,350,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000سربرگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)2,043,000 تومان16 روز کاری
22000سربرگA4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)3,487,500 تومان16 روز کاری
31000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)1,021,500 تومان16 روز کاری
42000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)1,744,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم1,323,000 تومان14 روز کاری
21000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم661,500 تومان14 روز کاری
31000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم331,500 تومان14 روز کاری
42000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم2,236,500 تومان14 روز کاری
52000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم1,119,000 تومان14 روز کاری
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم559,500 تومان14 روز کاری
75000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم4,845,000 تومان14 روز کاری
85000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم2,422,500 تومان14 روز کاری
95000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم1,212,000 تومان14 روز کاری
101000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم1,773,000 تومان14 روز کاری
111000 تراکت (A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم886,500 تومان14 روز کاری
121000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم444,000 تومان14 روز کاری
132000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم2,749,500 تومان14 روز کاری
142000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم1,375,500 تومان14 روز کاری
152000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم687,000 تومان14 روز کاری
165000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم5,439,000 تومان14 روز کاری
175000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم2,719,500 تومان14 روز کاری
185000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم1,360,500 تومان14 روز کاری
191000 تراکت (B5) سایز(17*24) یک رو کرافت 80گرم918,000 تومان19 روز کاری
201000 تراکت (B5) سایز(17*24) دو رو کرافت 80گرم1,251,000 تومان19 روز کاری
211000 تراکت (B4) سایز(34*24) یک رو کرافت 80گرم1,836,000 تومان19 روز کاری
221000 تراکت (B4) سایز(34*24) دو رو کرافت 80گرم2,502,000 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)3,712,500 تومان2 روز کاری
2250 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)6,366,000 تومان2 روز کاری
3250 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)3,778,500 تومان2 روز کاری
4250 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)6,432,000 تومان2 روز کاری
5250 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)6,691,500 تومان2 روز کاری
6250 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)11,541,000 تومان2 روز کاری
7250 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)6,825,000 تومان2 روز کاری
8250 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)11,674,500 تومان2 روز کاری
9500 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4,329,000 تومان2 روز کاری
10500 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)6,982,500 تومان2 روز کاری
11500 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)4,455,000 تومان2 روز کاری
12500 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)7,108,500 تومان2 روز کاری
13500 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)8,025,000 تومان2 روز کاری
14500 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)12,874,500 تومان2 روز کاری
15500 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)8,287,500 تومان2 روز کاری
16500 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)13,137,000 تومان2 روز کاری
171000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)5,565,000 تومان2 روز کاری
181000 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)8,218,500 تومان2 روز کاری
191000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)5,809,500 تومان2 روز کاری
201000 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)8,463,000 تومان2 روز کاری
211000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)10,495,500 تومان2 روز کاری
221000 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)15,345,000 تومان2 روز کاری
231000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)10,995,000 تومان2 روز کاری
241000 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)15,844,500 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4,636,500 تومان2 روز کاری
2250 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)7,495,500 تومان2 روز کاری
3250 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)4,971,000 تومان2 روز کاری
4250 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)7,830,000 تومان2 روز کاری
5250 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)8,256,000 تومان2 روز کاری
6250 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)13,515,000 تومان2 روز کاری
7250 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)8,926,500 تومان2 روز کاری
8250 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)14,184,000 تومان2 روز کاری
9500 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)5,644,500 تومان2 روز کاری
10500 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)8,505,000 تومان2 روز کاری
11500 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)6,279,000 تومان2 روز کاری
12500 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)9,138,000 تومان2 روز کاری
13500 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)10,435,500 تومان2 روز کاری
14500 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)15,694,500 تومان2 روز کاری
15500 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)11,751,000 تومان2 روز کاری
16500 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)17,008,500 تومان2 روز کاری
171000 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)7,783,500 تومان2 روز کاری
181000 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)10,642,500 تومان2 روز کاری
191000 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)9,051,000 تومان2 روز کاری
201000 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)11,910,000 تومان2 روز کاری
211000 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)14,470,500 تومان2 روز کاری
221000 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)19,729,500 تومان2 روز کاری
231000 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)16,981,500 تومان2 روز کاری
241000 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)22,239,000 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)6,949,500 تومان8 روز کاری
22000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)11,520,000 تومان8 روز کاری
31000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)13,567,500 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)22,542,000 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)15,960,000 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)27,324,000 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)8,145,000 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)13,911,000 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)4,072,500 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)6,955,500 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)5,406,000 تومان8 روز کاری
22000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)8,431,500 تومان8 روز کاری
31000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)10,479,000 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)16,365,000 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)10,959,000 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)17,325,000 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)5,646,000 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)8,911,500 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)2,823,000 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)4,455,000 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)1,650,000 تومان2 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)1,920,000 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)1,455,000 تومان6 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)1,725,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)1,965,000 تومان2 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)2,235,000 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)1,770,000 تومان6 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)2,040,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 100گرم سایز(34*48)3,118,500 تومان11 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر 100گرم سایز(34*48)4,575,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سری اول تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)6,070,500 تومان9 روز کاری
2سری اول تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)5,517,000 تومان9 روز کاری
3سری اول کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)7,269,300 تومان9 روز کاری
4سری دوم تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)6,070,500 تومان9 روز کاری
5سری دوم تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)5,517,000 تومان9 روز کاری
6سری دوم کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)7,269,300 تومان9 روز کاری
7سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)6,495,000 تومان9 روز کاری
8سری سوم تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)5,904,000 تومان9 روز کاری
9سری سوم کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8,340,000 تومان9 روز کاری
10سری سوم کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)8,340,000 تومان9 روز کاری
11سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)6,495,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)1,440,000 تومان9 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)1,663,500 تومان9 روز کاری
31000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)3,099,000 تومان9 روز کاری
42000پاکت نامه(ملخی)تحریر 80گرم تمام رنگی(26*23)(فوری)2,277,000 تومان9 روز کاری
52000پاکت A5 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)2,622,000 تومان9 روز کاری
62000پاکت A4 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)4,879,500 تومان9 روز کاری
71000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,350,000 تومان11 روز کاری
81000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,558,500 تومان11 روز کاری
91000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,979,000 تومان11 روز کاری
102000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)2,187,000 تومان11 روز کاری
112000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,517,000 تومان11 روز کاری
122000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,759,500 تومان11 روز کاری
135000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)4,546,500 تومان11 روز کاری
145000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)5,208,000 تومان11 روز کاری
155000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)9,732,000 تومان11 روز کاری
161000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)5,830,500 تومان9 روز کاری
172000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)9,354,000 تومان9 روز کاری
185000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)19,096,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)1,480,500 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,705,500 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,705,500 تومان11 روز کاری
41000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)3,274,500 تومان11 روز کاری
51000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)3,274,500 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 100گرم تمام رنگی(67*48.5)6,420,000 تومان9 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 100گرم تمام رنگی(67*47.5)6,420,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)7,896,000 تومان9 روز کاری
21000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)7,896,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)1,921,500 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,236,500 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,236,500 تومان11 روز کاری
41000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,336,500 تومان11 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)4,336,500 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)8,265,000 تومان11 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)8,265,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)2,047,500 تومان9 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)2,287,500 تومان9 روز کاری
31000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)4,350,000 تومان9 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)2,287,500 تومان9 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)(فوری)4,350,000 تومان9 روز کاری
62000پاکت نامه(ملخی)گلاسه 135گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)3,492,000 تومان9 روز کاری
72000پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)3,871,500 تومان9 روز کاری
82000پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)7,380,000 تومان9 روز کاری
92000پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)3,871,500 تومان9 روز کاری
102000پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)7,380,000 تومان9 روز کاری
111000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)1,957,500 تومان11 روز کاری
121000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,182,500 تومان11 روز کاری
131000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,182,500 تومان11 روز کاری
141000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,230,000 تومان11 روز کاری
151000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)4,230,000 تومان11 روز کاری
162000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)3,402,000 تومان11 روز کاری
172000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)3,766,500 تومان11 روز کاری
182000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)3,766,500 تومان11 روز کاری
192000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)7,260,000 تومان11 روز کاری
202000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)7,260,000 تومان11 روز کاری
215000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)7,584,000 تومان11 روز کاری
225000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)8,332,500 تومان11 روز کاری
235000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)15,982,500 تومان11 روز کاری
245000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)8,332,500 تومان11 روز کاری
255000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)15,982,500 تومان11 روز کاری
261000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)8,325,000 تومان9 روز کاری
271000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)8,325,000 تومان9 روز کاری
282000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)14,343,000 تومان9 روز کاری
292000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)14,343,000 تومان9 روز کاری
305000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)31,567,500 تومان9 روز کاری
315000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)31,567,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)2,385,000 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)4,041,000 تومان16 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)2,425,500 تومان16 روز کاری
42000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)4,104,000 تومان16 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)4,566,000 تومان16 روز کاری
62000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)7,767,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,798,500 تومان14 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)3,096,000 تومان14 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)6,822,000 تومان14 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,052,000 تومان14 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)3,526,500 تومان14 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)7,744,500 تومان14 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)3,967,500 تومان14 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)6,780,000 تومان14 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)14,806,500 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(42*29)1,482,000 تومان11 روز کاری
2500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)2,691,000 تومان11 روز کاری
31000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)5,128,500 تومان11 روز کاری
4250عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)858,000 تومان11 روز کاری
5500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)1,512,000 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)2,827,500 تومان11 روز کاری
7250عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(21*14.5)760,500 تومان11 روز کاری
8500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)1,317,000 تومان11 روز کاری
91000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)2,437,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل سی دی با یووی(13*13)1,698,000 تومان9 روز کاری
21000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)3,927,000 تومان17 روز کاری
31000 عدد پاکت CD فانتزی سلفون مات4,356,000 تومان9 روز کاری
41000 عدد پاکت CD فانتزی گلاسه یووی4,192,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد فولدر A4 روکش براق12,910,500 تومان9 روز کاری
21000 عدد فولدر A4 روکش مات12,910,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو2,554,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی1,495,500 تومان16 روز کاری
25000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی6,729,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,455,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)2,392,500 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)2,670,000 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,447,500 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,377,500 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,755,000 تومان11 روز کاری
740 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی7,410,000 تومان11 روز کاری
840 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)3,855,000 تومان11 روز کاری
940 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)2,520,000 تومان11 روز کاری
1040 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,882,500 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,825,000 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,490,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,882,500 تومان11 روز کاری
1450 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی8,730,000 تومان11 روز کاری
1550 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)4,537,500 تومان11 روز کاری
1650 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)3,000,000 تومان11 روز کاری
1750 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)2,100,000 تومان11 روز کاری
1850 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,500,000 تومان11 روز کاری
1950 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,962,500 تومان11 روز کاری
2050 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,100,000 تومان11 روز کاری
2180 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی12,600,000 تومان11 روز کاری
2280 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)6,757,500 تومان11 روز کاری
2380 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)4,110,000 تومان11 روز کاری
2480 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)2,745,000 تومان11 روز کاری
2580 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی6,705,000 تومان11 روز کاری
2680 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,050,000 تومان11 روز کاری
2780 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,745,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی15,127,500 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)8,122,500 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)4,852,500 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)3,285,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی8,040,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,770,000 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,285,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,320,000 تومان13 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,298,000 تومان13 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,963,000 تومان13 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,826,000 تومان13 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,401,000 تومان13 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,822,500 تومان13 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,905,500 تومان13 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,809,000 تومان13 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,303,000 تومان13 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,166,000 تومان13 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,558,500 تومان13 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,166,000 تومان13 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,963,000 تومان13 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,474,000 تومان13 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,149,000 تومان13 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,484,000 تومان13 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,663,500 تومان13 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,981,500 تومان13 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,614,500 تومان13 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,861,500 تومان13 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,927,500 تومان13 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,284,500 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,487,500 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,325,000 تومان13 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,487,500 تومان13 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,809,000 تومان13 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,609,500 تومان13 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)14,224,500 تومان13 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,269,500 تومان13 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,966,500 تومان13 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,646,500 تومان13 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,149,000 تومان13 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,787,000 تومان13 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10,252,500 تومان13 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)18,180,000 تومان13 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)11,230,500 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,289,500 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,464,000 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)988,500 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,900,500 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,169,500 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,218,500 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,254,000 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,186,500 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,298,000 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,963,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,587,500 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,585,500 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,162,500 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,716,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,301,500 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,814,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,804,000 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,166,000 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,401,000 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,401,000 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,167,500 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,044,000 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,108,500 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,465,500 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,643,000 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,770,750 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,641,500 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,963,000 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,604,500 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12,895,500 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,609,500 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,464,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,826,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,301,500 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,966,500 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)9,247,500 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)17,175,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10,570,500 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,904,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,646,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)2,325,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)3,145,500 تومان11 روز کاری
340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)3,963,000 تومان11 روز کاری
440 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)5,628,000 تومان11 روز کاری
5100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)8,932,500 تومان11 روز کاری
6100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)12,895,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)792,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,585,500 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,694,000 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,822,500 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)976,500 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)976,500 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,954,500 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,487,500 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,166,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,162,500 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)925,500 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,532,250 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,039,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,152,500 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,303,000 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,849,500 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,110,000 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,162,500 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,849,500 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,646,500 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,963,000 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,604,500 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,245,500 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,398,000 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,245,500 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,487,500 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,129,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12,234,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,948,000 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,964,500 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,403,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,959,500 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,624,500 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,587,500 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)16,516,500 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)9,909,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,284,500 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,144,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
140 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)5,370,000 تومان8 روز کاری
240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)4,287,000 تومان8 روز کاری
340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7,500,000 تومان8 روز کاری
4100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)5,985,000 تومان8 روز کاری
5100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)10,245,000 تومان8 روز کاری
6100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)8,205,000 تومان8 روز کاری
7100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)14,685,000 تومان8 روز کاری
820 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,800,000 تومان8 روز کاری
920 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)3,075,000 تومان8 روز کاری
1020 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)2,421,000 تومان8 روز کاری
1120 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)4,473,000 تومان8 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)3,036,000 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,489,500 تومان13 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,545,500 تومان13 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,657,500 تومان13 روز کاری
1620 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,384,000 تومان13 روز کاری
1720 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,893,000 تومان13 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,017,500 تومان13 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,726,000 تومان13 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)6,520,500 تومان13 روز کاری
2120 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,503,000 تومان13 روز کاری
2220 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,545,500 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,707,000 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,640,000 تومان13 روز کاری
2540 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,657,500 تومان13 روز کاری
2640 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8,073,000 تومان13 روز کاری
2740 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,898,000 تومان13 روز کاری
2840 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,415,500 تومان13 روز کاری
2940 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,080,500 تومان13 روز کاری
3040 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,328,000 تومان13 روز کاری
3140 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,726,000 تومان13 روز کاری
3240 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)6,520,500 تومان13 روز کاری
3340 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)11,488,500 تومان13 روز کاری
3440 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)7,761,000 تومان13 روز کاری
3540 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,657,500 تومان13 روز کاری
3640 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,763,000 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,570,000 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,433,000 تومان13 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)9,313,500 تومان13 روز کاری
40100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)17,697,000 تومان13 روز کاری
41100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)11,797,500 تومان13 روز کاری
42100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)6,520,500 تومان13 روز کاری
43100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,191,000 تومان13 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,657,500 تومان13 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)7,450,500 تومان13 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)13,350,000 تومان13 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)25,147,500 تومان13 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)17,076,000 تومان13 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)9,313,500 تومان13 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,587,500 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,131,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,142,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,135,500 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,856,000 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,516,500 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,636,500 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,273,000 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,742,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,867,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,082,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,278,000 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,142,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,017,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,290,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,236,500 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,736,000 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,606,500 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,845,000 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,976,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,800,500 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10,561,500 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,140,000 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,748,500 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,292,000 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,064,500 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,849,500 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)8,628,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)16,512,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10,978,500 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,950,500 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,630,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,164,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)6,843,000 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)12,496,500 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)23,652,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)16,066,500 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)8,628,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,058,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,053,000 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,077,500 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,509,000 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)3,130,500 تومان8 روز کاری
540 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,077,500 تومان8 روز کاری
640 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)3,985,500 تومان8 روز کاری
740 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,988,000 تومان8 روز کاری
840 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)5,835,000 تومان8 روز کاری
9100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)4,839,000 تومان8 روز کاری
10100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)8,538,000 تومان8 روز کاری
11100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)6,831,000 تومان8 روز کاری
12100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)12,237,000 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)910,500 تومان11 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,792,500 تومان11 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,585,000 تومان11 روز کاری
1620 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,194,000 تومان11 روز کاری
1720 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,391,000 تومان11 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,308,000 تومان11 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,674,500 تومان11 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,122,500 تومان11 روز کاری
2120 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,707,000 تومان11 روز کاری
2220 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,358,500 تومان11 روز کاری
2320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,821,000 تومان11 روز کاری
2420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,585,000 تومان11 روز کاری
2520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,391,000 تومان11 روز کاری
2640 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,053,000 تومان11 روز کاری
2740 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,792,500 تومان11 روز کاری
2840 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,501,000 تومان11 روز کاری
2940 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,546,000 تومان11 روز کاری
3040 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,279,500 تومان11 روز کاری
3140 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,334,000 تومان11 روز کاری
3240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,666,500 تومان11 روز کاری
3340 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,480,500 تومان11 روز کاری
3440 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,562,000 تومان11 روز کاری
3540 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,122,500 تومان11 روز کاری
3640 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)9,676,500 تومان11 روز کاری
3740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,849,500 تومان11 روز کاری
3840 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,244,500 تومان11 روز کاری
3940 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,487,500 تومان11 روز کاری
4040 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,106,000 تومان11 روز کاری
4140 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,556,500 تومان11 روز کاری
4240 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,546,000 تومان11 روز کاری
4340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,666,500 تومان11 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,562,000 تومان11 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,269,000 تومان11 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,825,500 تومان11 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)15,082,500 تومان11 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)9,960,000 تومان11 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,407,500 تومان11 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,130,500 تومان11 روز کاری
51100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,699,000 تومان11 روز کاری
52100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,261,000 تومان11 روز کاری
53100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)11,383,500 تومان11 روز کاری
54100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)21,913,500 تومان11 روز کاری
55100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)14,799,000 تومان11 روز کاری
56100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,825,500 تومان11 روز کاری
57100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,495,500 تومان11 روز کاری
58100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,839,000 تومان11 روز کاری
59100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)8,254,500 تومان11 روز کاری
60100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)15,082,500 تومان11 روز کاری
61100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)9,960,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)967,500 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,849,500 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,642,000 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,448,000 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,251,000 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,423,500 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,817,000 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,265,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,501,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,849,500 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,138,500 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,906,500 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,642,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)6,688,500 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,810,500 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,476,500 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,395,000 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,566,000 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,703,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,322,000 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)9,874,500 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)6,603,000 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,415,500 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,992,000 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,703,000 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,411,500 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)7,968,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)15,283,500 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10,161,000 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,548,500 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,273,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,841,500 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)6,403,500 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)11,667,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)22,140,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)14,997,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)7,968,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,695,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
130 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم 1,505,250 تومان11 روز کاری
260 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم2,484,000 تومان11 روز کاری
390 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم3,487,500 تومان11 روز کاری
430 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم1,655,250 تومان11 روز کاری
560 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم2,724,000 تومان11 روز کاری
690 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم3,937,500 تومان11 روز کاری
760 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,822,500 تومان11 روز کاری
8120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)3,144,000 تومان11 روز کاری
9180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)4,306,500 تومان11 روز کاری
1060 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)2,325,000 تومان11 روز کاری
11120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)4,306,500 تومان11 روز کاری
12180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)6,289,500 تومان11 روز کاری
1360 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,047,500 تومان11 روز کاری
14120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,756,000 تومان11 روز کاری
15180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,293,500 تومان11 روز کاری
1660 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,845,500 تومان11 روز کاری
17120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,293,500 تومان11 روز کاری
18180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,683,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1,122,000 تومان2 روز کاری
21000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)598,500 تومان2 روز کاری
31000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)309,000 تومان2 روز کاری
42000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)309,000 تومان2 روز کاری
51000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1,225,500 تومان2 روز کاری
61000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)684,000 تومان2 روز کاری
71000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)346,500 تومان2 روز کاری
82000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)346,500 تومان2 روز کاری
91000برگ a4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)544,500 تومان2 روز کاری
101000برگ a5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)282,000 تومان2 روز کاری
112000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)282,000 تومان2 روز کاری
121000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)630,000 تومان2 روز کاری
131000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)319,500 تومان2 روز کاری
142000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)319,500 تومان2 روز کاری
151000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)544,500 تومان2 روز کاری
161000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)282,000 تومان2 روز کاری
172000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)282,000 تومان2 روز کاری
181000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)630,000 تومان2 روز کاری
191000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)319,500 تومان2 روز کاری
202000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)319,500 تومان2 روز کاری
211000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)544,500 تومان2 روز کاری
221000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)282,000 تومان2 روز کاری
232000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)282,000 تومان2 روز کاری
241000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)630,000 تومان2 روز کاری
251000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)319,500 تومان2 روز کاری
262000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)319,500 تومان2 روز کاری
271000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)544,500 تومان2 روز کاری
281000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)282,000 تومان2 روز کاری
292000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)282,000 تومان2 روز کاری
301000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)630,000 تومان2 روز کاری
311000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)319,500 تومان2 روز کاری
322000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)319,500 تومان2 روز کاری
331000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1,014,000 تومان2 روز کاری
341000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)544,500 تومان2 روز کاری
351000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)282,000 تومان2 روز کاری
362000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)282,000 تومان2 روز کاری
371000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1,117,500 تومان2 روز کاری
381000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)630,000 تومان2 روز کاری
391000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)319,500 تومان2 روز کاری
402000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)319,500 تومان2 روز کاری
411000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2,002,500 تومان3 روز کاری
421000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1,011,000 تومان3 روز کاری
432000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1,011,000 تومان3 روز کاری
441000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2,088,000 تومان3 روز کاری
451000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1,048,500 تومان3 روز کاری
462000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1,048,500 تومان3 روز کاری
47500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)615,000 تومان2 روز کاری
48500 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)339,000 تومان2 روز کاری
49500 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)178,500 تومان2 روز کاری
501000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)178,500 تومان2 روز کاری
51500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)660,000 تومان2 روز کاری
52500 برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)369,000 تومان2 روز کاری
53500 برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)190,500 تومان2 روز کاری
541000 برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)190,500 تومان2 روز کاری
55500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)310,500 تومان2 روز کاری
56500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)165,000 تومان2 روز کاری
571000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)165,000 تومان2 روز کاری
58500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)342,000 تومان2 روز کاری
59500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)175,500 تومان2 روز کاری
601000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)175,500 تومان2 روز کاری
61500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)310,500 تومان2 روز کاری
62500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)165,000 تومان2 روز کاری
631000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)165,000 تومان2 روز کاری
64500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)342,000 تومان2 روز کاری
65500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)175,500 تومان2 روز کاری
661000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)175,500 تومان2 روز کاری
67500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)310,500 تومان2 روز کاری
68500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)165,000 تومان2 روز کاری
691000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)165,000 تومان2 روز کاری
70500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)342,000 تومان2 روز کاری
71500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)175,500 تومان2 روز کاری
721000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)175,500 تومان2 روز کاری
73500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)310,500 تومان2 روز کاری
74500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)165,000 تومان2 روز کاری
751000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)165,000 تومان2 روز کاری
76500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)342,000 تومان2 روز کاری
77500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)175,500 تومان2 روز کاری
781000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)175,500 تومان2 روز کاری
79500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)559,500 تومان2 روز کاری
80500 برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)310,500 تومان2 روز کاری
81500 برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)165,000 تومان2 روز کاری
821000 برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)165,000 تومان2 روز کاری
83500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)603,000 تومان2 روز کاری
84500 برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)342,000 تومان2 روز کاری
85500 برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)175,500 تومان2 روز کاری
861000 برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)175,500 تومان2 روز کاری
87500 برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1,071,000 تومان3 روز کاری
88500 برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)544,500 تومان3 روز کاری
891000 برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)544,500 تومان3 روز کاری
90500 برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1,101,000 تومان3 روز کاری
91500 برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)555,000 تومان3 روز کاری
921000 برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)555,000 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی759,000 تومان5 روز کاری
210 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی456,000 تومان5 روز کاری
320 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی531,000 تومان5 روز کاری
420 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری )کپی پرینت مشکی841,500 تومان5 روز کاری
510 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی730,500 تومان5 روز کاری
610 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی442,500 تومان5 روز کاری
720 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی517,500 تومان5 روز کاری
810 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,003,500 تومان5 روز کاری
910 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی577,500 تومان5 روز کاری
1020 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی652,500 تومان5 روز کاری
1110 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی1,047,000 تومان5 روز کاری
1210 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی621,000 تومان5 روز کاری
1320 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی733,500 تومان5 روز کاری
1410 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,470,000 تومان5 روز کاری
1510 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی832,500 تومان5 روز کاری
1620 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی945,000 تومان5 روز کاری
1710 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی1,363,500 تومان5 روز کاری
1810 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی799,500 تومان5 روز کاری
1920 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی949,500 تومان5 روز کاری
2010 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,935,000 تومان5 روز کاری
2110 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,086,000 تومان5 روز کاری
2220 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,236,000 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1بنر 8 انس (2 pass)106,000 تومان2 روز کاری
2بنر 8 انس (4 pass)111,000 تومان2 روز کاری
3بنر 8 انس (6 pass)120,000 تومان2 روز کاری
4بنر 10 انس (3 pass)118,000 تومان2 روز کاری
5بنر 10 انس (6 pass)123,000 تومان2 روز کاری
6بنر 10 انس (8 pass)133,000 تومان2 روز کاری
7فلکسی ایرانی (8 pass)312,000 تومان3 روز کاری
8فلکسی ایرانی (16 pass)325,000 تومان3 روز کاری
9استیکر درجه یک (8 pass)193,000 تومان2 روز کاری
10استیکر شیشه ای (8 pass)214,000 تومان2 روز کاری
11مش (6 pass)236,000 تومان2 روز کاری
12مش (8 pass)244,000 تومان2 روز کاری
13استیکر با چاپ اکوسالونت (6 pass)300,000 تومان3 روز کاری
14استیکر با چاپ اکوسالونت (8 pass)325,000 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پلات و لمینت براق261,000 تومان3 روز کاری
2پلات و لمینت مات286,500 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش771,000 تومان10 روز کاری
21000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش825,000 تومان10 روز کاری
31000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش1,185,000 تومان10 روز کاری
41000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش3,075,000 تومان10 روز کاری
51000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش681,000 تومان10 روز کاری
61000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش717,000 تومان10 روز کاری
71000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش1,023,000 تومان10 روز کاری
81000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش2,625,000 تومان10 روز کاری
91000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش897,000 تومان10 روز کاری
101000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش951,000 تومان10 روز کاری
111000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش1,365,000 تومان10 روز کاری
121000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش3,633,000 تومان10 روز کاری
131000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(2*5)1,365,000 تومان13 روز کاری
141000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(3*5)1,995,000 تومان13 روز کاری
151000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(8.5*5)5,460,000 تومان13 روز کاری
161000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(2*5)1,365,000 تومان13 روز کاری
171000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(3*5)1,995,000 تومان13 روز کاری
181000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(8.5*5)5,460,000 تومان13 روز کاری
191000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*2)1,131,000 تومان10 روز کاری
201000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*3)1,644,000 تومان10 روز کاری
211000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*8.5)4,461,000 تومان10 روز کاری
221000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)2,769,000 تومان13 روز کاری
231000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)4,551,000 تومان13 روز کاری
241000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)6,045,000 تومان13 روز کاری
251000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)7,521,000 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما13,689,000 تومان16 روز کاری
2500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما18,919,500 تومان16 روز کاری
31000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما31,209,000 تومان16 روز کاری
42000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما55,852,500 تومان16 روز کاری
55000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما133,071,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما15,295,500 تومان16 روز کاری
2500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما22,527,000 تومان16 روز کاری
31000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما35,569,500 تومان16 روز کاری
42000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما63,052,500 تومان16 روز کاری
55000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما144,118,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما10,861,500 تومان16 روز کاری
2500 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما16,933,500 تومان16 روز کاری
31000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما28,150,500 تومان16 روز کاری
42000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما50,599,500 تومان16 روز کاری
55000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما116,338,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما10,692,000 تومان16 روز کاری
2500 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما16,239,000 تومان16 روز کاری
31000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما26,728,500 تومان16 روز کاری
42000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما47,541,000 تومان16 روز کاری
55000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما108,691,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پک نمونه تقویم رومیزی کوچک (سایز 10*13 و 8.5*9.5)171,000 تومان5 روز کاری
2تقویم رومیزی طرح هخامنشی پایه زرد و فنر سفید سایز (10*13) بسته 10 عددی243,000 تومان5 روز کاری
3تقویم رومیزی طرح هخامنشی پایه زرد و فنر سفید سایز (8.5*9.5) بسته 10 عددی226,500 تومان5 روز کاری
4تقویم رومیزی طرح جهانگردی پایه آبی و فنر سفید سایز (10*13) بسته 10 عددی243,000 تومان5 روز کاری
5تقویم رومیزی طرح جهانگردی پایه آبی و فنر سفید سایز (8.5*9.5) بسته 10 عددی226,500 تومان5 روز کاری
6تقویم رومیزی طرح ایرانگردی پایه سبز و فنر سفید سایز (10*13) بسته 10 عددی243,000 تومان5 روز کاری
7تقویم رومیزی طرح ایرانگردی پایه سبز و فنر سفید سایز (8.5*9.5) بسته 10 عددی226,500 تومان5 روز کاری
8تقویم رومیزی طرح طبیعت پایه صورتی و فنر سفید سایز (10*13) بسته 10 عددی243,000 تومان5 روز کاری
9تقویم رومیزی طرح طبیعت پایه صورتی و فنر سفید سایز (8.5*9.5) بسته 10 عددی226,500 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15,811,500 تومان21 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)28,579,500 تومان21 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)66,235,500 تومان21 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)12,519,000 تومان21 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)19,410,000 تومان21 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)44,529,000 تومان21 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)13,287,000 تومان21 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)23,529,000 تومان21 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)51,964,500 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)11,803,500 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20,518,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)44,812,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)25,719,000 تومان21 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)48,117,000 تومان21 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)117,066,000 تومان21 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)21,528,000 تومان21 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)39,733,500 تومان21 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)96,106,500 تومان21 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)21,528,000 تومان21 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)39,733,500 تومان21 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)96,106,500 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)21,528,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)39,733,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)96,106,500 تومان21 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)16,180,500 تومان21 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)29,317,500 تومان21 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)68,080,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15,811,500 تومان21 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)28,579,500 تومان21 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)66,235,500 تومان21 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)12,519,000 تومان21 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)19,410,000 تومان21 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)44,529,000 تومان21 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)13,287,000 تومان21 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)23,529,000 تومان21 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)51,964,500 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)11,803,500 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20,518,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)44,812,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)25,719,000 تومان21 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)48,117,000 تومان21 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)117,066,000 تومان21 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)21,528,000 تومان21 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)39,733,500 تومان21 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)96,106,500 تومان21 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)21,528,000 تومان21 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)39,733,500 تومان21 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)96,106,500 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)21,528,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)39,733,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)96,106,500 تومان21 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)16,180,500 تومان21 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)29,317,500 تومان21 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)68,080,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)7,288,500 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,147,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)18,358,500 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)42,672,000 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)6,568,500 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)7,749,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)13,561,500 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)30,904,500 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)6,568,500 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)8,709,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15,480,000 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)35,701,500 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)6,568,500 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,709,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15,480,000 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)35,701,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)8,026,500 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,885,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)19,096,500 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)43,635,000 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)6,826,500 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,487,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)14,299,500 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)31,642,500 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)7,306,500 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)9,447,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)16,218,000 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)36,439,500 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)7,306,500 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)9,447,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)16,218,000 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)36,439,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)8,764,500 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)11,623,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20,203,500 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)45,202,500 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)7,564,500 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)9,225,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15,406,500 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)33,210,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)8,044,500 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)10,185,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17,325,000 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)38,007,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,044,500 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)10,185,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17,325,000 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)38,007,000 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)10,056,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15,313,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)28,690,500 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)59,962,500 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)7,657,500 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,516,500 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)19,096,500 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)45,571,500 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)10,056,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15,313,500 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)28,690,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)59,962,500 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)10,056,000 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15,313,500 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)28,690,500 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)59,962,500 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)10,056,000 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15,313,500 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)28,690,500 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)59,962,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)10,794,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)16,051,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)29,428,500 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)60,700,500 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)8,395,500 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)11,254,500 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)19,834,500 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)46,863,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)10,794,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)16,051,500 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)29,428,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)60,700,500 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)10,794,000 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)16,051,500 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)29,428,500 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)60,700,500 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)10,794,000 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)16,051,500 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)29,428,500 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)60,700,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)11,532,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)16,789,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)30,535,500 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)62,269,500 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)9,133,500 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)11,992,500 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20,941,500 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)47,878,500 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)11,532,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)16,789,500 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)30,535,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)62,269,500 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)11,532,000 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)16,789,500 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)30,535,500 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)62,269,500 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)11,532,000 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)16,789,500 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)30,535,500 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)62,269,500 تومان21 روز کاری