سرزمین چاپ و تبلیغات گوماتو

 

 مشتری عزیز لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید:

1-قیمتها به تومان می باشد

2-با توجه به تغییرات مواد خام، قیمت در زمان ثبت سفارش محاسبه میگردد.

3-قیمتها بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد.

 

برگشت به سایت گوماتو


#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق یک رو (4.8*8.5)72,500 تومان5 روز کاری
2سلفون براق یک رو (4.8*8.5)65,250 تومان9 روز کاری
3سلفون براق دو رو (4.8*8.5)97,150 تومان4 روز کاری
4سلفون براق دو رو (4.8*8.5)89,900 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو (4.8*8.5)82,650 تومان9 روز کاری
6سلفون مات یک رو (4.8*8.5)72,500 تومان5 روز کاری
7سلفون مات یک رو (4.8*8.5)65,250 تومان9 روز کاری
8سلفون مات دو رو (4.8*8.5)97,150 تومان4 روز کاری
9سلفون مات دو رو (4.8*8.5)89,900 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو (4.8*8.5)82,650 تومان9 روز کاری
11سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)171,100 تومان11 روز کاری
12سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)185,600 تومان11 روز کاری
13کتان امباس یک رو (4.8*8.5)126,150 تومان5 روز کاری
14کتان امباس یک رو (4.8*8.5)118,900 تومان9 روز کاری
15کتان امباس دو رو (4.8*8.5)131,950 تومان5 روز کاری
16کتان امباس دو رو (4.8*8.5)124,700 تومان9 روز کاری
17گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)71,050 تومان5 روز کاری
18گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)63,800 تومان9 روز کاری
19گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)84,100 تومان5 روز کاری
20گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)76,850 تومان9 روز کاری
21گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)73,225 تومان5 روز کاری
22گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)65,975 تومان9 روز کاری
23گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)88,450 تومان5 روز کاری
24گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)81,200 تومان9 روز کاری
25کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)134,850 تومان6 روز کاری
26کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)127,600 تومان9 روز کاری
27کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)142,100 تومان6 روز کاری
28کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)134,850 تومان9 روز کاری
29سوسماری یک رو (4.8*8.5)81,200 تومان14 روز کاری
30سوسماری دو رو (4.8*8.5)92,800 تومان14 روز کاری
31چرم دو رو (4.8*8.5)87,000 تومان19 روز کاری
32کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)101,500 تومان19 روز کاری
33کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)108,750 تومان19 روز کاری
34سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )133,400 تومان14 روز کاری
35مقوا پشت طوسی فیلتردار(4.8*8.5)62,350 تومان19 روز کاری
36مقوا پشت طوسی با قالب دلخواه فیلتردار(4.8*8.5)120,350 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)97,150 تومان4 روز کاری
2لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)89,900 تومان6 روز کاری
3لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)82,650 تومان11 روز کاری
4لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)92,800 تومان6 روز کاری
5لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)85,550 تومان9 روز کاری
6لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)89,900 تومان6 روز کاری
7لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)82,650 تومان11 روز کاری
8لیبل فیلتردار (4.8*8.5)87,000 تومان9 روز کاری
9لیبل فیلتردار (4.8*8.5)94,250 تومان6 روز کاری
10لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)85,550 تومان16 روز کاری
11لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)159,500 تومان16 روز کاری
12لیبل متالایز (4.8*8.5)424,850 تومان30 روز کاری
13لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)343,650 تومان9 روز کاری
14لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)343,650 تومان9 روز کاری
15لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)343,650 تومان9 روز کاری
16لیبل یووی با نیم تیغ133,400 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)89,900 تومان6 روز کاری
2سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)78,300 تومان9 روز کاری
3سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)136,300 تومان4 روز کاری
4سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)124,700 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)113,100 تومان9 روز کاری
6سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)89,900 تومان6 روز کاری
7سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)78,300 تومان9 روز کاری
8سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)136,300 تومان4 روز کاری
9سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)124,700 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)113,100 تومان9 روز کاری
11سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)155,150 تومان14 روز کاری
12سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)346,550 تومان14 روز کاری
13سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)250,850 تومان11 روز کاری
14سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)278,400 تومان14 روز کاری
15سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)469,800 تومان14 روز کاری
16سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)153,700 تومان14 روز کاری
17کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)117,450 تومان19 روز کاری
18کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)174,000 تومان11 روز کاری
19کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)133,400 تومان19 روز کاری
20کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)133,400 تومان19 روز کاری
21گلاسه با روکش یووی دو رو دورگرد(9*6)94,250 تومان11 روز کاری
22لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)126,150 تومان9 روز کاری
23لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)210,250 تومان11 روز کاری
24لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)210,250 تومان14 روز کاری
25لمینت براق دایره(1000عددی)(5.5*5.5)89,000 تومان13 روز کاری
26لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)168,200 تومان14 روز کاری
27لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)136,300 تومان14 روز کاری
28لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)208,800 تومان9 روز کاری
29لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)369,750 تومان11 روز کاری
30لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)369,750 تومان14 روز کاری
31لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)240,700 تومان14 روز کاری
32لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)295,800 تومان14 روز کاری
33لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)268,500 تومان7 روز کاری
34لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)256,500 تومان11 روز کاری
35لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد فوری(1000 عددی )(4.8*8.5)217,500 تومان7 روز کاری
36لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)205,500 تومان11 روز کاری
37لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد فوری (1000 عددی )(5.6*5.9)204,000 تومان7 روز کاری
38لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)192,000 تومان11 روز کاری
39لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)462,000 تومان14 روز کاری
40لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)446,600 تومان14 روز کاری
41لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)334,950 تومان14 روز کاری
42لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)392,950 تومان14 روز کاری
43لمینت طلا کوب و برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)334,950 تومان14 روز کاری
44لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)340,750 تومان21 روز کاری
45لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)384,000 تومان14 روز کاری
46لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)288,000 تومان14 روز کاری
47لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)574,200 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)355,250 تومان9 روز کاری
2کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)345,100 تومان14 روز کاری
3کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)398,750 تومان6 روز کاری
4کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)369,750 تومان9 روز کاری
5کارت (PVC 500 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)587,250 تومان9 روز کاری
6کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)532,150 تومان9 روز کاری
7کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)849,700 تومان9 روز کاری
8کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)1,470,300 تومان9 روز کاری
9کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(5.7*8.86)1,136,800 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)371,200 تومان14 روز کاری
2اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)382,800 تومان7 روز کاری
3اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)669,900 تومان19 روز کاری
4اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)102,950 تومان11 روز کاری
5اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)121,800 تومان11 روز کاری
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)110,925 تومان11 روز کاری
7اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)126,875 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)374,100 تومان4 روز کاری
21000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)507,500 تومان4 روز کاری
31000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)208,800 تومان4 روز کاری
41000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)275,500 تومان4 روز کاری
51000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)111,650 تومان4 روز کاری
61000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)145,000 تومان4 روز کاری
72000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)527,800 تومان4 روز کاری
82000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)681,500 تومان4 روز کاری
92000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)282,750 تومان4 روز کاری
102000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)359,600 تومان4 روز کاری
112000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)147,900 تومان4 روز کاری
122000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)187,050 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 323,350 تومان6 روز کاری
21000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 456,750 تومان6 روز کاری
31000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 165,300 تومان6 روز کاری
41000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 232,000 تومان6 روز کاری
51000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 82,650 تومان6 روز کاری
61000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 116,000 تومان6 روز کاری
71000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 366,850 تومان6 روز کاری
81000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 522,000 تومان6 روز کاری
91000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 187,050 تومان6 روز کاری
101000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 265,350 تومان6 روز کاری
111000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 94,250 تومان6 روز کاری
121000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 131,950 تومان6 روز کاری
132000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 506,050 تومان6 روز کاری
142000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 659,750 تومان6 روز کاری
152000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 261,000 تومان6 روز کاری
162000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 337,850 تومان6 روز کاری
172000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 133,400 تومان6 روز کاری
182000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 172,550 تومان6 روز کاری
192000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 591,600 تومان6 روز کاری
202000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 774,300 تومان6 روز کاری
212000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 303,050 تومان6 روز کاری
222000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 394,400 تومان6 روز کاری
232000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 155,150 تومان6 روز کاری
242000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 201,550 تومان6 روز کاری
255000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,012,100 تومان6 روز کاری
265000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 1,194,800 تومان6 روز کاری
275000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 517,650 تومان6 روز کاری
285000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 609,000 تومان6 روز کاری
295000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 265,350 تومان6 روز کاری
305000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 311,750 تومان6 روز کاری
315000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 1,203,500 تومان6 روز کاری
325000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 1,421,000 تومان6 روز کاری
335000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 613,350 تومان6 روز کاری
345000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 722,100 تومان6 روز کاری
355000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 313,200 تومان6 روز کاری
365000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 368,300 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 345,100 تومان11 روز کاری
21000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو500,250 تومان11 روز کاری
31000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 172,550 تومان11 روز کاری
41000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 250,850 تومان11 روز کاری
51000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 87,000 تومان11 روز کاری
61000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 124,700 تومان11 روز کاری
71000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 301,600 تومان11 روز کاری
81000برگA4 تحریر 80 گرم دو رو 435,000 تومان11 روز کاری
91000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو150,800 تومان11 روز کاری
101000برگA5 تحریر 80 گرم دو رو 217,500 تومان11 روز کاری
111000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 75,400 تومان11 روز کاری
121000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 108,750 تومان11 روز کاری
132000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 562,600 تومان11 روز کاری
142000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 745,300 تومان11 روز کاری
152000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 281,300 تومان11 روز کاری
162000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 372,650 تومان11 روز کاری
172000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 140,650 تومان11 روز کاری
182000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 187,050 تومان11 روز کاری
192000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 477,050 تومان11 روز کاری
202000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 630,750 تومان11 روز کاری
212000 برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 239,250 تومان11 روز کاری
222000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 316,100 تومان11 روز کاری
232000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 118,900 تومان11 روز کاری
242000 برگ A6 تحریر 80 گرم دورو 158,050 تومان11 روز کاری
255000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 1,167,250 تومان11 روز کاری
265000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 1,384,750 تومان11 روز کاری
275000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 584,350 تومان11 روز کاری
285000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 693,100 تومان11 روز کاری
295000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 291,450 تومان11 روز کاری
305000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 346,550 تومان11 روز کاری
315000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 975,850 تومان11 روز کاری
325000 برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 1,158,550 تومان11 روز کاری
335000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 488,650 تومان11 روز کاری
345000برگ A5 تحریر80 گرم دورو 580,000 تومان11 روز کاری
355000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 243,600 تومان11 روز کاری
365000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 290,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 311,750 تومان4 روز کاری
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 400,200 تومان4 روز کاری
31000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 178,350 تومان4 روز کاری
41000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 221,850 تومان4 روز کاری
51000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 95,700 تومان4 روز کاری
61000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 118,900 تومان4 روز کاری
72000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 443,700 تومان4 روز کاری
82000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 546,650 تومان4 روز کاری
92000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 240,700 تومان4 روز کاری
102000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 291,450 تومان4 روز کاری
112000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 127,600 تومان4 روز کاری
122000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 153,700 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 261,000 تومان6 روز کاری
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 349,450 تومان6 روز کاری
31000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 134,850 تومان6 روز کاری
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 178,350 تومان6 روز کاری
51000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو66,700 تومان6 روز کاری
61000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو89,900 تومان6 روز کاری
72000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 421,950 تومان6 روز کاری
82000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 524,900 تومان6 روز کاری
92000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 218,950 تومان6 روز کاری
102000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 269,700 تومان6 روز کاری
112000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو113,100 تومان6 روز کاری
122000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو139,200 تومان6 روز کاری
135000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 872,900 تومان6 روز کاری
145000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 993,250 تومان6 روز کاری
155000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 448,050 تومان6 روز کاری
165000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 507,500 تومان6 روز کاری
175000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو230,550 تومان6 روز کاری
185000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو261,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 239,250 تومان9 روز کاری
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 327,700 تومان9 روز کاری
31000برگ(A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 120,350 تومان9 روز کاری
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 163,850 تومان9 روز کاری
51000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو59,450 تومان9 روز کاری
61000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو82,650 تومان9 روز کاری
72000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو392,950 تومان9 روز کاری
82000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو495,900 تومان9 روز کاری
92000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 197,200 تومان9 روز کاری
102000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 247,950 تومان9 روز کاری
112000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو98,600 تومان9 روز کاری
122000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو124,700 تومان9 روز کاری
135000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 836,650 تومان9 روز کاری
145000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو957,000 تومان9 روز کاری
155000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو419,050 تومان9 روز کاری
165000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 478,500 تومان9 روز کاری
175000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو208,800 تومان9 روز کاری
185000برگ (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو239,250 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگA4 تحریر 100 گرم یک رو 514,750 تومان11 روز کاری
21000برگA4 تحریر 100 گرم دو رو 716,300 تومان11 روز کاری
31000برگA5 تحریر 100 گرم یک رو 258,100 تومان11 روز کاری
41000برگA5 تحریر 100 گرم دو رو 358,150 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو466,900 تومان4 روز کاری
21000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو555,350 تومان4 روز کاری
31000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو255,200 تومان4 روز کاری
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو300,150 تومان4 روز کاری
51000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو134,850 تومان4 روز کاری
61000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو156,600 تومان4 روز کاری
72000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو754,000 تومان4 روز کاری
82000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو856,950 تومان4 روز کاری
92000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو395,125 تومان4 روز کاری
102000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو446,600 تومان4 روز کاری
112000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو204,450 تومان4 روز کاری
122000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو230,550 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو416,150 تومان6 روز کاری
21000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو504,600 تومان6 روز کاری
31000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو211,700 تومان6 روز کاری
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو256,650 تومان6 روز کاری
51000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو105,850 تومان6 روز کاری
61000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو127,600 تومان6 روز کاری
71000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو611,900 تومان6 روز کاری
81000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو778,650 تومان6 روز کاری
91000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو310,300 تومان6 روز کاری
101000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو392,950 تومان6 روز کاری
111000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو155,150 تومان6 روز کاری
121000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو197,200 تومان6 روز کاری
132000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو732,250 تومان6 روز کاری
142000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو835,200 تومان6 روز کاری
152000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو373,375 تومان6 روز کاری
162000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو424,850 تومان6 روز کاری
172000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو189,950 تومان6 روز کاری
182000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو216,050 تومان6 روز کاری
192000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,074,450 تومان6 روز کاری
202000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,271,650 تومان6 روز کاری
212000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو545,200 تومان6 روز کاری
222000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو643,800 تومان6 روز کاری
232000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو275,500 تومان6 روز کاری
242000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو324,800 تومان6 روز کاری
255000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,648,650 تومان6 روز کاری
265000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,770,450 تومان6 روز کاری
275000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو835,200 تومان6 روز کاری
285000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو896,100 تومان6 روز کاری
295000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو424,850 تومان6 روز کاری
305000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو455,300 تومان6 روز کاری
315000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو2,395,400 تومان6 روز کاری
325000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو2,636,100 تومان6 روز کاری
335000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,209,300 تومان6 روز کاری
345000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,329,650 تومان6 روز کاری
355000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو611,900 تومان6 روز کاری
365000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو671,350 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو590,150 تومان11 روز کاری
21000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو756,900 تومان11 روز کاری
31000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو295,800 تومان11 روز کاری
41000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو378,450 تومان11 روز کاری
51000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو147,900 تومان11 روز کاری
61000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو189,950 تومان11 روز کاری
71000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو394,400 تومان11 روز کاری
81000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو482,850 تومان11 روز کاری
91000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو197,200 تومان11 روز کاری
101000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو242,150 تومان11 روز کاری
111000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو98,600 تومان11 روز کاری
121000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو120,350 تومان11 روز کاری
132000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,045,450 تومان11 روز کاری
142000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,242,650 تومان11 روز کاری
152000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو523,450 تومان11 روز کاری
162000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو622,050 تومان11 روز کاری
172000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو261,000 تومان11 روز کاری
182000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو310,300 تومان11 روز کاری
192000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو703,250 تومان11 روز کاری
202000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو806,200 تومان11 روز کاری
212000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو351,625 تومان11 روز کاری
222000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو403,100 تومان11 روز کاری
232000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو175,450 تومان11 روز کاری
242000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو201,550 تومان11 روز کاری
255000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو2,359,150 تومان11 روز کاری
265000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو2,599,850 تومان11 روز کاری
275000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,180,300 تومان11 روز کاری
285000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,300,650 تومان11 روز کاری
295000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو649,600 تومان11 روز کاری
305000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو590,150 تومان11 روز کاری
315000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,612,400 تومان11 روز کاری
325000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,734,200 تومان11 روز کاری
335000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو806,200 تومان11 روز کاری
345000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو867,100 تومان11 روز کاری
355000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو403,100 تومان11 روز کاری
365000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو433,550 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,030,950 تومان6 روز کاری
22000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,164,350 تومان6 روز کاری
32000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 523,450 تومان6 روز کاری
42000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 590,150 تومان6 روز کاری
52000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 265,350 تومان6 روز کاری
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 298,700 تومان6 روز کاری
74000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,927,050 تومان6 روز کاری
84000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,082,200 تومان6 روز کاری
94000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 974,400 تومان6 روز کاری
104000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,052,700 تومان6 روز کاری
114000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 494,450 تومان6 روز کاری
124000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 533,600 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,001,950 تومان9 روز کاری
22000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,135,350 تومان9 روز کاری
32000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 501,700 تومان9 روز کاری
42000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 568,400 تومان9 روز کاری
52000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 250,850 تومان9 روز کاری
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 284,200 تومان9 روز کاری
74000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,890,800 تومان9 روز کاری
84000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,045,950 تومان9 روز کاری
94000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 945,400 تومان9 روز کاری
104000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,023,700 تومان9 روز کاری
114000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 472,700 تومان9 روز کاری
124000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 511,850 تومان9 روز کاری
132000برگ 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 372,650 تومان11 روز کاری
142000برگ 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 420,500 تومان11 روز کاری
152000برگ 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 761,250 تومان11 روز کاری
162000برگ 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 855,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 1000906,250 تومان11 روز کاری
2A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000704,700 تومان11 روز کاری
3A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000352,350 تومان11 روز کاری
4A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 1000453,850 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)698,900 تومان16 روز کاری
22000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)1,258,600 تومان16 روز کاری
31000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)349,450 تومان16 روز کاری
42000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)629,300 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 198,650 تومان11 روز کاری
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 292,900 تومان11 روز کاری
31000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 100,050 تومان11 روز کاری
41000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 146,450 تومان11 روز کاری
51000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 49,300 تومان11 روز کاری
61000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 73,950 تومان11 روز کاری
72000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 310,300 تومان11 روز کاری
82000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 416,150 تومان11 روز کاری
92000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 155,150 تومان11 روز کاری
102000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 208,800 تومان11 روز کاری
112000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 78,300 تومان11 روز کاری
122000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 104,400 تومان11 روز کاری
135000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 749,650 تومان11 روز کاری
145000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 622,050 تومان11 روز کاری
155000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 311,750 تومان11 روز کاری
165000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 375,550 تومان11 روز کاری
175000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 155,150 تومان11 روز کاری
185000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 187,050 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم291,450 تومان14 روز کاری
21000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم146,450 تومان14 روز کاری
31000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم72,500 تومان14 روز کاری
42000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم497,350 تومان14 روز کاری
52000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم249,400 تومان14 روز کاری
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم124,700 تومان14 روز کاری
75000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم1,091,850 تومان14 روز کاری
85000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم546,650 تومان14 روز کاری
95000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم272,600 تومان14 روز کاری
101000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم384,250 تومان14 روز کاری
111000برگ(A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم192,850 تومان14 روز کاری
121000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم95,700 تومان14 روز کاری
132000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم604,650 تومان14 روز کاری
142000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم303,050 تومان14 روز کاری
152000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم150,800 تومان14 روز کاری
165000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم1,218,000 تومان14 روز کاری
175000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم609,000 تومان14 روز کاری
185000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم304,500 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)667,000 تومان9 روز کاری
21000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)814,900 تومان9 روز کاری
31000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)469,800 تومان9 روز کاری
41000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)568,400 تومان9 روز کاری
51000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11*27.5)667,000 تومان9 روز کاری
61000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11*27.5)814,900 تومان9 روز کاری
72000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)616,250 تومان9 روز کاری
82000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)682,950 تومان9 روز کاری
94000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)1,136,800 تومان9 روز کاری
104000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)1,215,100 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)984,550 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,318,050 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,696,500 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)2,092,350 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,967,650 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)3,393,000 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)3,749,700 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)6,552,550 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4,519,650 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)8,093,900 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)2,353,350 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)4,162,950 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)1,175,950 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)2,082,200 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)639,450 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)972,950 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,009,200 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,403,600 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)1,280,350 تومان5 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)2,016,950 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)2,373,650 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)3,801,900 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)2,668,000 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)4,390,600 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)1,426,800 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)2,311,300 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)713,400 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)1,155,650 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)1,210,750 تومان11 روز کاری
21000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)2,234,450 تومان11 روز کاری
32000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)1,877,750 تومان11 روز کاری
42000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)3,522,050 تومان11 روز کاری
55000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)3,677,200 تومان11 روز کاری
65000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)7,074,550 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سری اول تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)2,079,300 تومان9 روز کاری
2سری اول تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)1,310,800 تومان9 روز کاری
3سری اول کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)2,839,100 تومان9 روز کاری
4سری دوم تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)2,079,300 تومان9 روز کاری
5سری دوم تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)1,310,800 تومان9 روز کاری
6سری دوم کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)2,839,100 تومان9 روز کاری
7سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)2,304,050 تومان9 روز کاری
8سری سوم تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)1,512,350 تومان9 روز کاری
9سری سوم کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)3,063,850 تومان9 روز کاری
10سری سوم کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)3,063,850 تومان9 روز کاری
11سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)2,304,050 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)375,200 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)448,000 تومان7 روز کاری
31000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)828,800 تومان7 روز کاری
41000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)340,200 تومان11 روز کاری
51000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)406,000 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)779,800 تومان11 روز کاری
72000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)576,800 تومان11 روز کاری
82000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)676,200 تومان11 روز کاری
92000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,289,400 تومان11 روز کاری
105000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,262,800 تومان11 روز کاری
115000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,458,800 تومان11 روز کاری
125000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,759,400 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)511,850 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)600,300 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)600,300 تومان11 روز کاری
41000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,168,700 تومان11 روز کاری
51000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,168,700 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)2,691,200 تومان9 روز کاری
21000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)2,691,200 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)688,750 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)806,200 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)806,200 تومان11 روز کاری
41000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,579,050 تومان11 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,579,050 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)3,049,350 تومان11 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)3,049,350 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)595,950 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)677,150 تومان7 روز کاری
31000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)1,286,150 تومان7 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)677,150 تومان7 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)(فوری)1,286,150 تومان7 روز کاری
61000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)559,700 تومان11 روز کاری
71000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)633,650 تومان11 روز کاری
81000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)633,650 تومان11 روز کاری
91000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,235,400 تومان11 روز کاری
101000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,235,400 تومان11 روز کاری
112000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)1,012,100 تومان11 روز کاری
122000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,128,100 تومان11 روز کاری
132000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,128,100 تومان11 روز کاری
142000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)2,192,400 تومان11 روز کاری
152000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,192,400 تومان11 روز کاری
165000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)2,343,200 تومان11 روز کاری
175000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,581,000 تومان11 روز کاری
185000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,998,150 تومان11 روز کاری
195000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,581,000 تومان11 روز کاری
205000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)4,998,150 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)848,250 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)1,503,650 تومان16 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)880,150 تومان16 روز کاری
42000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)1,550,050 تومان16 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)1,641,400 تومان16 روز کاری
62000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)2,918,850 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)288,550 تومان11 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)469,800 تومان11 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)988,900 تومان11 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)348,000 تومان11 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)556,800 تومان11 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)1,151,300 تومان11 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)664,100 تومان11 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)1,048,350 تومان11 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)2,141,650 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)406,000 تومان14 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)709,050 تومان14 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,589,200 تومان14 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)475,600 تومان14 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)825,050 تومان14 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,822,650 تومان14 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)920,750 تومان14 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,436,950 تومان14 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)3,482,900 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)275,500 تومان4 روز کاری
21000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت مشکی(11*16)275,500 تومان4 روز کاری
3500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)439,350 تومان11 روز کاری
4500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)478,500 تومان11 روز کاری
5500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)781,550 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)838,100 تومان11 روز کاری
71000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)917,850 تومان11 روز کاری
81000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)1,523,950 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل سی دی با یووی(13*13)583,800 تومان9 روز کاری
21000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)998,200 تومان17 روز کاری
31000 عدد پاکت cd فانتزی سلفون مات1,290,800 تومان9 روز کاری
41000 عدد پاکت cd فانتزی گلاسه یووی1,253,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد فولدر A4 روکش براق2,991,350 تومان9 روز کاری
21000 عدد فولدر A4 روکش مات2,991,350 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو769,950 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)400,055 تومان13 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)658,155 تومان13 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,019,495 تومان13 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)838,825 تومان13 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)438,770 تومان13 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)567,820 تومان13 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)838,825 تومان13 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,367,930 تومان13 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,025,875 تومان13 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)612,915 تومان13 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)483,865 تومان13 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)754,870 تومان13 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,084,020 تومان13 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,806,700 تومان13 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,225,975 تومان13 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)825,920 تومان13 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)509,675 تومان13 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)645,250 تومان13 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)942,065 تومان13 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,445,360 تومان13 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,361,615 تومان13 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,664,745 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,045,305 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)696,870 تومان13 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)980,780 تومان13 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,355,025 تومان13 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,064,800 تومان13 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)4,065,075 تومان13 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,439,045 تومان13 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,451,740 تومان13 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,058,210 تومان13 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,355,025 تومان13 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,832,510 تومان13 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,097,200 تومان13 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,626,580 تومان13 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,471,445 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,858,320 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,445,360 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,165,800 تومان11 روز کاری
210 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)739,500 تومان11 روز کاری
310 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)630,750 تومان11 روز کاری
410 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)577,100 تومان11 روز کاری
510 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی739,500 تومان11 روز کاری
610 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی630,750 تومان11 روز کاری
710 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی581,450 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,657,350 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)986,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)769,950 تومان11 روز کاری
1120 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)662,650 تومان11 روز کاری
1220 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی986,000 تومان11 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی769,950 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,675,250 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)1,493,500 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,046,900 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)832,300 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,493,500 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,046,900 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی833,750 تومان11 روز کاری
2150 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,166,800 تومان11 روز کاری
2250 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)1,754,500 تومان11 روز کاری
2350 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,202,050 تومان11 روز کاری
2450 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)916,400 تومان11 روز کاری
2550 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,754,500 تومان11 روز کاری
2650 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,202,050 تومان11 روز کاری
2750 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی920,750 تومان11 روز کاری
2880 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,690,750 تومان11 روز کاری
2980 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)2,509,950 تومان11 روز کاری
3080 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,618,200 تومان11 روز کاری
3180 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,171,600 تومان11 روز کاری
3280 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,509,950 تومان11 روز کاری
3380 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,618,200 تومان11 روز کاری
3480 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,173,050 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی5,684,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)3,026,150 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,909,650 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,357,200 تومان11 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,026,150 تومان11 روز کاری
40100 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,909,650 تومان11 روز کاری
41100 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,360,100 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)600,010 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)883,920 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)761,395 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,122,735 تومان8 روز کاری
540 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)961,350 تومان8 روز کاری
640 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,490,455 تومان8 روز کاری
740 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,245,260 تومان8 روز کاری
840 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,909,940 تومان8 روز کاری
9100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)2,309,995 تومان8 روز کاری
10100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)3,329,490 تومان8 روز کاری
11100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)2,710,050 تومان8 روز کاری
12100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)4,542,560 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)496,770 تومان13 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)806,490 تومان13 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,400,120 تومان13 روز کاری
1620 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)980,780 تومان13 روز کاری
1720 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)542,010 تومان13 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)677,440 تومان13 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,058,210 تومان13 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,890,510 تومان13 روز کاری
2120 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,277,595 تومان13 روز کاری
2220 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)754,870 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)548,390 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)903,350 تومان13 روز کاری
2540 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,367,930 تومان13 روز کاری
2640 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,400,330 تومان13 روز کاری
2740 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,664,745 تومان13 روز کاری
2840 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)987,160 تومان13 روز کاری
2940 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)625,820 تومان13 روز کاری
3040 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)780,680 تومان13 روز کاری
3140 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,187,260 تومان13 روز کاری
3240 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,793,795 تومان13 روز کاری
3340 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,310,060 تومان13 روز کاری
3440 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,161,515 تومان13 روز کاری
3540 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,348,500 تومان13 روز کاری
3640 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)838,825 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,355,025 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,168,040 تومان13 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,187,535 تومان13 روز کاری
40100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,833,060 تومان13 روز کاری
41100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,794,070 تومان13 روز کاری
42100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,245,470 تومان13 روز کاری
43100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,484,075 تومان13 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,677,650 تومان13 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,581,000 تومان13 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,413,510 تومان13 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8,672,160 تومان13 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,497,530 تومان13 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,123,010 تومان13 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,935,750 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)309,720 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)529,105 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)916,255 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)664,535 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)380,625 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)464,580 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)709,775 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,264,690 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)922,635 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)567,820 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)387,150 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)632,345 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)903,350 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,638,935 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,045,305 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)677,440 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)458,055 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)574,200 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)825,920 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,303,405 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,284,185 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,496,980 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)942,065 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)645,250 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)800,110 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,225,975 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,974,465 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,420,100 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,219,660 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,303,405 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)903,350 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,213,070 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,755,080 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,839,100 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,536,245 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,148,820 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,806,700 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,303,405 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)400,055 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)696,870 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,290,500 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)909,730 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)496,770 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)600,010 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)980,780 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,806,700 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,238,880 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)696,870 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)490,390 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)729,060 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,251,785 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,200,230 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,419,550 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)838,825 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)561,295 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)690,345 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)987,160 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,703,460 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,897,100 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,045,370 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,187,260 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)780,680 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,187,260 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,832,510 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,981,055 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,626,580 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,665,020 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,038,990 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,355,025 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,548,600 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,439,045 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,207,030 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)8,401,155 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,291,050 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,916,530 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,742,175 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)219,385 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)438,770 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)851,730 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)580,725 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)309,720 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)309,720 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)580,725 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,148,545 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)754,870 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)438,770 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)335,530 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)425,865 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)813,015 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,522,790 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)942,065 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)574,200 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)393,530 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)445,150 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)606,535 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,135,640 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,316,310 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,155,135 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)813,015 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)516,200 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)683,965 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)993,685 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,858,320 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,613,400 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,974,465 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,174,355 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)709,775 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)993,685 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,458,265 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,722,955 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,232,905 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,910,005 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,677,650 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,045,305 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)367,720 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)645,250 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)503,295 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)851,730 تومان8 روز کاری
540 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)638,725 تومان8 روز کاری
640 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,180,735 تومان8 روز کاری
740 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)909,730 تومان8 روز کاری
840 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,632,410 تومان8 روز کاری
9100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,761,460 تومان8 روز کاری
10100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,981,055 تومان8 روز کاری
11100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,439,045 تومان8 روز کاری
12100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)4,129,600 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)322,625 تومان11 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)600,010 تومان11 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,154,925 تومان11 روز کاری
1620 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)387,150 تومان11 روز کاری
1720 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)767,775 تومان11 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)464,580 تومان11 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)825,920 تومان11 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,690,555 تومان11 روز کاری
2120 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)554,915 تومان11 روز کاری
2220 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,096,925 تومان11 روز کاری
2320 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)677,440 تومان11 روز کاری
2420 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,122,735 تومان11 روز کاری
2520 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)780,680 تومان11 روز کاری
2640 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)425,865 تومان11 روز کاری
2740 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)600,010 تومان11 روز کاری
2840 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,129,115 تومان11 روز کاری
2940 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,019,560 تومان11 روز کاری
3040 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)477,485 تومان11 روز کاری
3140 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)709,775 تومان11 روز کاری
3240 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,374,310 تومان11 روز کاری
3340 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)587,105 تومان11 روز کاری
3440 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)871,015 تومان11 روز کاری
3540 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,542,075 تومان11 روز کاری
3640 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,839,100 تومان11 روز کاری
3740 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)677,440 تومان11 روز کاری
3840 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,064,590 تومان11 روز کاری
3940 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,845,415 تومان11 روز کاری
4040 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)748,490 تومان11 روز کاری
4140 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,238,880 تومان11 روز کاری
4240 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,955,035 تومان11 روز کاری
4340 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,419,550 تومان11 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,000,065 تومان11 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,626,030 تومان11 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,852,005 تومان11 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,420,100 تومان11 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,523,065 تومان11 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,897,035 تومان11 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,148,545 تومان11 روز کاری
51100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,419,550 تومان11 روز کاری
52100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,309,995 تومان11 روز کاری
53100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,000,550 تومان11 روز کاری
54100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)8,001,100 تومان11 روز کاری
55100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,162,000 تومان11 روز کاری
56100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,710,050 تومان11 روز کاری
57100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,548,600 تومان11 روز کاری
58100 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,832,510 تومان11 روز کاری
59100 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,852,005 تومان11 روز کاری
60100 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,497,530 تومان11 روز کاری
61100 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,458,540 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)335,530 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)612,915 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,167,830 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)780,680 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)400,055 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)477,485 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)838,825 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,703,460 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,109,830 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)567,820 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)451,675 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)619,440 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,154,925 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,038,990 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,393,740 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)735,585 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)496,770 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)606,535 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)890,445 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,561,505 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,864,910 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,903,415 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,090,400 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)696,870 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,064,590 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,703,460 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,916,530 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,497,530 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,600,495 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,974,465 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,213,070 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,484,075 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,374,520 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,065,075 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)8,065,625 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,226,525 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,787,480 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,613,125 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
130 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم 367,720 تومان11 روز کاری
260 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم658,155 تومان11 روز کاری
390 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم767,775 تومان11 روز کاری
430 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم419,340 تومان11 روز کاری
560 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم761,395 تومان11 روز کاری
690 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم1,077,495 تومان11 روز کاری
760 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)529,105 تومان11 روز کاری
8120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)903,350 تومان11 روز کاری
9180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,277,595 تومان11 روز کاری
1060 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)709,775 تومان11 روز کاری
11120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,277,595 تومان11 روز کاری
12180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,838,890 تومان11 روز کاری
1360 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)683,965 تومان11 روز کاری
14120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,419,550 تومان11 روز کاری
15180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,935,750 تومان11 روز کاری
1660 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)922,635 تومان11 روز کاری
17120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,871,225 تومان11 روز کاری
18180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,684,240 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی249,400 تومان3 روز کاری
210 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی150,800 تومان3 روز کاری
320 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی150,800 تومان3 روز کاری
410 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی239,250 تومان3 روز کاری
510 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی145,000 تومان3 روز کاری
620 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی178,350 تومان3 روز کاری
710 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی343,650 تومان3 روز کاری
810 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی197,200 تومان3 روز کاری
920 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی230,550 تومان3 روز کاری
1010 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی346,550 تومان3 روز کاری
1110 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی208,800 تومان3 روز کاری
1220 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی258,100 تومان3 روز کاری
1310 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی507,500 تومان3 روز کاری
1410 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی288,550 تومان3 روز کاری
1520 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی337,850 تومان3 روز کاری
1610 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی453,850 تومان3 روز کاری
1710 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی271,150 تومان3 روز کاری
1820 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی337,850 تومان3 روز کاری
1910 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی671,350 تومان3 روز کاری
2010 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی379,900 تومان3 روز کاری
2120 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی446,600 تومان3 روز کاری
2220 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی258,100 تومان5 روز کاری
2320 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی382,800 تومان5 روز کاری
2420 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی506,050 تومان5 روز کاری
2520 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی362,500 تومان5 روز کاری
2620 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی526,350 تومان5 روز کاری
2720 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی723,550 تومان5 روز کاری
2810 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی468,350 تومان8 روز کاری
2910 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی725,000 تومان8 روز کاری
3010 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی234,900 تومان5 روز کاری
3110 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی224,750 تومان5 روز کاری
3210 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی332,050 تومان5 روز کاری
3310 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی439,350 تومان5 روز کاری
3410 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی136,300 تومان5 روز کاری
3510 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی130,500 تومان5 روز کاری
3610 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی194,300 تومان5 روز کاری
3710 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی256,650 تومان5 روز کاری
3820 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)169,650 تومان5 روز کاری
3920 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی163,850 تومان5 روز کاری
4020 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی243,600 تومان5 روز کاری
4120 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی323,350 تومان5 روز کاری
4210 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)234,900 تومان5 روز کاری
4310 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)224,750 تومان5 روز کاری
4410 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)332,050 تومان5 روز کاری
4515 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)147,900 تومان6 روز کاری
4615 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)249,400 تومان6 روز کاری
4710 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی329,150 تومان5 روز کاری
4810 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی493,000 تومان5 روز کاری
4910 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی656,850 تومان5 روز کاری
5010 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی182,700 تومان5 روز کاری
5110 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی274,050 تومان5 روز کاری
5210 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی365,400 تومان5 روز کاری
5320 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)216,050 تومان5 روز کاری
5420بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)323,350 تومان5 روز کاری
5520 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی432,100 تومان5 روز کاری
5610بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)329,150 تومان5 روز کاری
5710بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)493,000 تومان5 روز کاری
5810 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی243,600 تومان6 روز کاری
5910 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی259,550 تومان6 روز کاری
6010 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی145,000 تومان6 روز کاری
6110 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی160,950 تومان6 روز کاری
6220 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)185,600 تومان6 روز کاری
6310 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)145,000 تومان6 روز کاری
6415 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)152,250 تومان6 روز کاری
6510 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)160,950 تومان6 روز کاری
6615بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)165,300 تومان6 روز کاری
6715 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)189,950 تومان6 روز کاری
6815بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)200,100 تومان6 روز کاری
6915بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)298,700 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)403,100 تومان2 روز کاری
21000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)192,850 تومان2 روز کاری
31000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)98,600 تومان2 روز کاری
42000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)98,600 تومان2 روز کاری
51000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)365,400 تومان2 روز کاری
61000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)174,000 تومان2 روز کاری
71000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)88,450 تومان2 روز کاری
82000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)88,450 تومان2 روز کاری
91000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)665,550 تومان3 روز کاری
101000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)334,950 تومان3 روز کاری
112000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)334,950 تومان3 روز کاری
121000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)461,100 تومان3 روز کاری
131000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)218,950 تومان2 روز کاری
141000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)110,200 تومان2 روز کاری
152000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)110,200 تومان2 روز کاری
161000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)423,400 تومان3 روز کاری
171000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)200,100 تومان2 روز کاری
181000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)100,050 تومان2 روز کاری
192000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)100,050 تومان2 روز کاری
201000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)691,650 تومان3 روز کاری
211000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)346,550 تومان3 روز کاری
222000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)346,550 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1بنر چین 8 انس (1 pass)26,600 تومان2 روز کاری
2بنر چین 8 انس (3 pass)29,400 تومان2 روز کاری
3بنر چین 8 انس (6 pass)32,200 تومان2 روز کاری
4بنر چین 10 انس (3 pass)33,600 تومان2 روز کاری
5بنر چین 10 انس (6 pass)36,400 تومان2 روز کاری
6بنر چین 10 انس (16 pass)39,200 تومان2 روز کاری
7بنر چین 13 انس (3 pass)39,200 تومان2 روز کاری
8بنر چین 13 انس (6 pass)42,000 تومان2 روز کاری
9بنر چین 13 انس (16 pass)46,200 تومان2 روز کاری
10فلکسی کره درجه یک (8 pass)106,400 تومان3 روز کاری
11فلکسی کره درجه یک (16 pass)109,200 تومان3 روز کاری
12استیکر درجه یک ( 8 pass)79,800 تومان2 روز کاری
13استیکر شیشه ای (8 pass)72,800 تومان2 روز کاری
14فلکسی چینی با چاپ اکوسالونت75,600 تومان3 روز کاری
15مش درجه یک (8 pass)93,800 تومان2 روز کاری
16مش درجه یک(16 pass)96,600 تومان2 روز کاری
17استیکر با چاپ اکوسالونت85,400 تومان3 روز کاری
18سولیت با چاپ اکوسالونت120,400 تومان3 روز کاری
19بک لایت با چاپ اکوسالونت 120,400 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پلات و لمینت براق130,500 تومان3 روز کاری
2پلات و لمینت مات137,750 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی514,750 تومان11 روز کاری
25000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی2,315,650 تومان11 روز کاری
31000 عدد لیوان کاغذی 360 cc تمام رنگی617,700 تومان12 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
15000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن5,626,000 تومان34 روز کاری
21000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی1,421,000 تومان34 روز کاری
32000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی2,436,000 تومان34 روز کاری
45000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی5,437,500 تومان34 روز کاری
51000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 1,036,750 تومان34 روز کاری
62000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 1,841,500 تومان34 روز کاری
75000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 4,234,000 تومان34 روز کاری
81000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر2,211,250 تومان34 روز کاری
92000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر3,581,500 تومان34 روز کاری
105000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر7,627,000 تومان34 روز کاری
111000 عدد جعبه مینی همبر صدفی 717,750 تومان34 روز کاری
122000 عدد جعبه مینی همبر صدفی 1,167,250 تومان34 روز کاری
135000 عدد جعبه مینی همبر صدفی 2,595,500 تومان34 روز کاری
141000 عدد جعبه همبر صدفی1,428,250 تومان34 روز کاری
152000 عدد جعبه همبر صدفی2,320,000 تومان34 روز کاری
165000 عدد جعبه همبر صدفی5,031,500 تومان34 روز کاری
171000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 2,117,000 تومان34 روز کاری
182000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 3,683,000 تومان34 روز کاری
195000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 8,308,500 تومان34 روز کاری
202000 عدد ظرف پاپکورن5,191,000 تومان34 روز کاری
211000 عدد ظرف پاپکورن3,001,500 تومان34 روز کاری
225000 عدد ظرف پاپکورن11,672,500 تومان34 روز کاری
231000 عدد ظروف مربعی بزرگ 2,211,250 تومان34 روز کاری
242000 عدد ظروف مربعی بزرگ 3,567,000 تومان34 روز کاری
255000 عدد ظروف مربعی بزرگ 7,627,000 تومان34 روز کاری
261000 عدد ظروف مربعی کوچک1,189,000 تومان34 روز کاری
272000 عدد ظروف مربعی کوچک2,117,000 تومان34 روز کاری
285000 عدد ظروف مربعی کوچک4,857,500 تومان34 روز کاری
291000عدد جعبه ساندویچ 2,755,000 تومان34 روز کاری
302000عدد جعبه ساندویچ 4,712,500 تومان34 روز کاری
315000عدد جعبه ساندویچ 10,476,250 تومان34 روز کاری
321000 عدد جعبه همبر ساده2,755,000 تومان34 روز کاری
332000 عدد جعبه همبر ساده4,712,500 تومان34 روز کاری
345000 عدد جعبه همبر ساده10,476,250 تومان34 روز کاری
351000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 3,306,000 تومان34 روز کاری
362000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 5,800,000 تومان34 روز کاری
375000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 13,195,000 تومان34 روز کاری
381000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن 1,450,000 تومان34 روز کاری
392000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن2,508,500 تومان34 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)5,684,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,353,000 تومان16 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)24,171,500 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,422,500 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)6,858,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15,877,500 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)4,727,000 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,424,500 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)18,734,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,161,500 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)7,279,000 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)16,000,750 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)7,844,500 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)14,608,750 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)35,401,750 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)5,872,500 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,708,250 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)24,998,000 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)9,439,500 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17,806,000 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)43,391,250 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)7,844,500 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)14,608,750 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)35,401,750 تومان18 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)7,844,500 تومان18 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)14,608,750 تومان18 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)35,401,750 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)5,684,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,353,000 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)24,171,500 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,422,500 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)6,858,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15,877,500 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)4,727,000 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,424,500 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)18,734,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,161,500 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)7,279,000 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)16,000,750 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)9,439,500 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17,806,000 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)43,391,250 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)7,844,500 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)14,608,750 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)35,401,750 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)7,844,500 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)14,608,750 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)35,401,750 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)7,844,500 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)14,608,750 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)35,401,750 تومان18 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)5,872,500 تومان18 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,708,250 تومان18 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)24,998,000 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000عدد هولوگرام نقره ای مربع(0.7*0.7)951,200 تومان9 روز کاری
25000عدد هولوگرام نقره ای مربع(0.7*0.7)1,534,100 تومان9 روز کاری
33000عدد هولوگرام نقره ای مربع(1*1)867,100 تومان9 روز کاری
410000عدد هولوگرام نقره ای مربع(1*1)2,367,850 تومان9 روز کاری
51000عدد هولوگرام نقره ای مربع(4*4)1,618,200 تومان9 روز کاری
65000عدد هولوگرام نقره ای مربع(4*4)4,786,450 تومان14 روز کاری
71000عدد هولوگرام نقره ای مربع(3*3)1,167,250 تومان9 روز کاری
810000عدد هولوگرام نقره ای مربع(3*3)5,205,500 تومان11 روز کاری
92000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(5*2)2,034,350 تومان9 روز کاری
102000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(6*2)2,204,000 تومان9 روز کاری
111000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
121000عدد هولوگرام نقره ای مربع(1.5*1.5)667,000 تومان9 روز کاری
131000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*2.5)1,133,900 تومان9 روز کاری
143000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*1)1,700,850 تومان9 روز کاری
1510000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3*2)4,953,200 تومان11 روز کاری
161000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3*2)951,200 تومان9 روز کاری
171000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*2)986,000 تومان9 روز کاری
181000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2.5*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
1910000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2.5*2.5)5,369,350 تومان14 روز کاری
201000عدد هولوگرام نقره ای مربع(5*5)2,034,350 تومان9 روز کاری
212000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2*2)1,284,700 تومان9 روز کاری
225000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2*2)2,537,500 تومان11 روز کاری
232000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*2)1,867,600 تومان9 روز کاری
242000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*6)3,368,350 تومان9 روز کاری
2510000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(0.9*1.3)2,537,500 تومان9 روز کاری
261000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(1*3)667,000 تومان9 روز کاری
272000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(2.8*1.5)1,218,000 تومان9 روز کاری
2810000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(2.8*1.5)4,452,950 تومان9 روز کاری
292000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3.5*2.3)2,034,350 تومان9 روز کاری
302000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*10)4,035,350 تومان11 روز کاری
312000عدد هولوگرام طلایی مربع(0.7*0.7)951,200 تومان9 روز کاری
325000عدد هولوگرام طلایی مربع(0.7*0.7)1,534,100 تومان9 روز کاری
333000عدد هولوگرام طلایی مربع(1*1)867,100 تومان9 روز کاری
3410000عدد هولوگرام طلایی مربع(1*1)2,367,850 تومان9 روز کاری
351000عدد هولوگرام طلایی مربع(4*4)1,618,200 تومان9 روز کاری
365000عدد هولوگرام طلایی مربع(4*4)4,786,450 تومان14 روز کاری
371000عدد هولوگرام طلایی مربع(3*3)1,167,250 تومان9 روز کاری
3810000عدد هولوگرام طلایی مربع(3*3)5,205,500 تومان11 روز کاری
392000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(5*2)2,034,350 تومان9 روز کاری
402000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(6*2)2,204,000 تومان9 روز کاری
411000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
421000عدد هولوگرام طلایی مربع(1.5*1.5)667,000 تومان9 روز کاری
431000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*2.5)1,133,900 تومان9 روز کاری
443000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*1)1,700,850 تومان9 روز کاری
4510000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3*2)4,953,200 تومان11 روز کاری
461000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3*2)951,200 تومان9 روز کاری
471000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*2)986,000 تومان9 روز کاری
481000عدد هولوگرام طلایی مربع(2.5*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
4910000عدد هولوگرام طلایی مربع(2.5*2.5)5,369,350 تومان14 روز کاری
501000عدد هولوگرام طلایی مربع(5*5)2,034,350 تومان9 روز کاری
512000عدد هولوگرام طلایی مربع(2*2)1,284,700 تومان9 روز کاری
525000عدد هولوگرام طلایی مربع(2*2)2,537,500 تومان11 روز کاری
532000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*2)1,867,600 تومان9 روز کاری
542000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*6)3,368,350 تومان9 روز کاری
5510000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(0.9*1.3)2,537,500 تومان9 روز کاری
561000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(1*3)667,000 تومان9 روز کاری
572000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(2.8*1.5)1,218,000 تومان9 روز کاری
5810000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(2.8*1.5)4,452,950 تومان9 روز کاری
592000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3.5*2.3)2,034,350 تومان9 روز کاری
602000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*10)4,035,350 تومان11 روز کاری
612000عدد هولوگرام نقره ای دایره(0.7*0.7)951,200 تومان9 روز کاری
625000عدد هولوگرام نقره ای دایره(0.7*0.7)1,534,100 تومان9 روز کاری
633000عدد هولوگرام نقره ای دایره(1*1)867,100 تومان9 روز کاری
6410000عدد هولوگرام نقره ای دایره(1*1)2,367,850 تومان9 روز کاری
651000عدد هولوگرام نقره ای دایره(4*4)1,618,200 تومان9 روز کاری
665000عدد هولوگرام نقره ای دایره(4*4)4,786,450 تومان14 روز کاری
671000عدد هولوگرام نقره ای دایره(3*3)1,167,250 تومان9 روز کاری
6810000عدد هولوگرام نقره ای دایره(3*3)5,205,500 تومان11 روز کاری
692000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(5*2)2,034,350 تومان9 روز کاری
702000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(6*2)2,204,000 تومان9 روز کاری
711000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
721000عدد هولوگرام نقره ای دایره(1.5*1.5)667,000 تومان9 روز کاری
731000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*2.5)1,133,900 تومان9 روز کاری
743000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*1)1,700,850 تومان9 روز کاری
7510000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3*2)4,953,200 تومان11 روز کاری
761000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3*2)951,200 تومان9 روز کاری
771000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*2)986,000 تومان9 روز کاری
781000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2.5*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
7910000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2.5*2.5)5,369,350 تومان14 روز کاری
801000عدد هولوگرام نقره ای دایره(5*5)2,034,350 تومان9 روز کاری
812000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2*2)1,284,700 تومان9 روز کاری
825000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2*2)2,537,500 تومان11 روز کاری
832000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*2)1,867,600 تومان9 روز کاری
842000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*6)3,368,350 تومان9 روز کاری
8510000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(0.9*1.3)2,537,500 تومان9 روز کاری
861000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(1*3)667,000 تومان9 روز کاری
872000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(2.8*1.5)1,218,000 تومان9 روز کاری
8810000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(2.8*1.5)4,452,950 تومان9 روز کاری
892000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3.5*2.3)2,034,350 تومان9 روز کاری
902000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*10)4,035,350 تومان11 روز کاری
912000عدد هولوگرام طلایی دایره(0.7*0.7)951,200 تومان9 روز کاری
925000عدد هولوگرام طلایی دایره(0.7*0.7)1,534,100 تومان9 روز کاری
933000عدد هولوگرام طلایی دایره(1*1)867,100 تومان9 روز کاری
9410000عدد هولوگرام طلایی دایره(1*1)2,367,850 تومان9 روز کاری
951000عدد هولوگرام طلایی دایره(4*4)1,618,200 تومان9 روز کاری
965000عدد هولوگرام طلایی دایره(4*4)4,786,450 تومان14 روز کاری
971000عدد هولوگرام طلایی دایره(3*3)1,167,250 تومان9 روز کاری
9810000عدد هولوگرام طلایی دایره(3*3)5,205,500 تومان11 روز کاری
992000عدد هولوگرام طلایی بیضی(5*2)2,034,350 تومان9 روز کاری
1002000عدد هولوگرام طلایی بیضی(6*2)2,204,000 تومان9 روز کاری
1011000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
1021000عدد هولوگرام طلایی دایره(1.5*1.5)667,000 تومان9 روز کاری
1031000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*2.5)1,133,900 تومان9 روز کاری
1043000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*1)1,700,850 تومان9 روز کاری
10510000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*2)4,953,200 تومان11 روز کاری
1061000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*2)951,200 تومان9 روز کاری
1071000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*2)986,000 تومان9 روز کاری
1081000عدد هولوگرام طلایی دایره(2.5*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
10910000عدد هولوگرام طلایی دایره(2.5*2.5)5,369,350 تومان131 روز کاری
1101000عدد هولوگرام طلایی دایره(5*5)2,034,350 تومان9 روز کاری
1112000عدد هولوگرام طلایی دایره(2*2)1,284,700 تومان9 روز کاری
1125000عدد هولوگرام طلایی دایره(2*2)2,537,500 تومان11 روز کاری
1132000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*2)1,867,600 تومان9 روز کاری
1142000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*6)3,368,350 تومان9 روز کاری
11510000عدد هولوگرام طلایی بیضی(1.3*0.9)2,537,500 تومان9 روز کاری
1161000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*1)667,000 تومان9 روز کاری
1172000عدد هولوگرام طلایی بیضی(1.5*2.8)1,218,000 تومان9 روز کاری
11810000عدد هولوگرام طلایی بیضی(1.5*2.8)4,452,950 تومان81 روز کاری
1192000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3.5*2.3)2,034,350 تومان9 روز کاری
1202000عدد هولوگرام طلایی بیضی(10*4)4,035,350 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)5,244,650 تومان11 روز کاری
21000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)4,212,250 تومان11 روز کاری
31000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)3,176,950 تومان11 روز کاری
41000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)1,928,500 تومان11 روز کاری
51000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش466,900 تومان8 روز کاری
61000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش1,203,500 تومان8 روز کاری
71000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش391,500 تومان8 روز کاری
81000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش427,750 تومان8 روز کاری
91000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش616,250 تومان8 روز کاری
101000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش1,595,000 تومان8 روز کاری
111000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*2)607,550 تومان8 روز کاری
121000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*3)891,750 تومان8 روز کاری
131000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*8.5)2,408,450 تومان8 روز کاری
141000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ رنگی (5*2)674,250 تومان11 روز کاری
151000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ رنگی(3*5)993,250 تومان11 روز کاری
161000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ رنگی(8.5*5)2,675,250 تومان11 روز کاری
171000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(2*5)609,000 تومان11 روز کاری
181000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(3*5)893,200 تومان11 روز کاری
191000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(8.5*5)2,378,000 تومان11 روز کاری
201000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(2*5)609,000 تومان11 روز کاری
211000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(3*5)893,200 تومان11 روز کاری
221000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(8.5*5)2,378,000 تومان11 روز کاری
231000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش319,000 تومان8 روز کاری
241000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش358,150 تومان8 روز کاری
251000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش282,750 تومان8 روز کاری
261000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش516,200 تومان8 روز کاری
271000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش326,250 تومان8 روز کاری
281000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش1,334,000 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه سفید با طرح دلخواه شما3,828,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه سفید با طرح دلخواه شما6,220,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه سفید با طرح دلخواه شما11,020,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه سفید با طرح دلخواه شما25,331,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه مشکی با طرح دلخواه شما4,973,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه مشکی با طرح دلخواه شما7,699,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه مشکی با طرح دلخواه شما13,470,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه مشکی با طرح دلخواه شما30,218,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)1,885,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,871,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,930,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,295,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,754,500 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,320,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,770,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,265,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)1,740,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,465,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,060,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)9,062,500 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)1,812,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,523,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)4,132,500 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)9,135,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,146,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)3,103,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)5,162,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,875,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,030,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,610,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,132,500 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,555,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,030,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,798,500 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,350,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)9,280,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,102,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,871,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)4,451,500 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)9,410,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,305,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)3,190,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)5,365,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)11,310,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,102,500 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,740,500 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,205,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,772,500 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,146,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,900,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,567,500 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)9,715,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,189,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,972,500 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)4,640,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)9,787,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)2,610,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)4,161,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)7,540,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17,835,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)1,885,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)3,103,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)5,220,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)11,890,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)2,537,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)4,060,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)7,467,500 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17,690,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)2,537,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)4,060,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)7,467,500 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17,690,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)2,537,500 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)4,060,000 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)7,467,500 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17,690,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)2,798,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)4,451,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)7,830,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)18,415,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,247,500 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)3,364,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)5,582,500 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)11,890,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)2,726,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)4,350,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)7,685,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)18,270,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)2,726,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)4,350,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)7,685,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)18,270,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)2,726,000 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)4,350,000 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)7,685,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)18,270,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)3,045,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)4,785,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)8,192,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)18,705,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,392,500 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)3,509,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)5,698,500 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)12,397,500 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)2,972,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)4,712,500 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)8,091,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)18,560,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)2,972,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)4,712,500 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)8,091,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)18,560,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)2,972,500 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)4,712,500 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)8,091,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)18,560,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)2,088,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)3,596,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)6,090,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)14,108,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)1,841,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)3,335,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)5,872,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)13,485,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)2,218,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)3,799,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)6,452,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)14,645,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,247,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)3,987,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)6,887,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)15,660,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,610,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)4,422,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)7,467,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)16,892,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,494,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)4,132,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)7,177,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)16,457,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,102,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)3,842,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)6,742,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)15,515,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,363,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)3,987,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)7,032,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)16,312,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,508,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)4,277,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)7,293,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)16,747,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,146,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)3,915,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)6,815,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)15,587,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,421,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)4,060,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)7,105,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)16,385,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)2,059,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)3,770,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)6,670,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)15,442,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)2,320,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)3,915,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)6,960,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)16,240,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)2,465,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)4,205,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)7,206,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)16,675,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد انتباه A4 کد 10391,350 تومان3 روز کاری
2500 عدد انتباه A4 کد 10591,350 تومان3 روز کاری
3500 عدد انتباه A4 کد 102116,000 تومان3 روز کاری
4500 عدد انتباه A4 کد 10891,350 تومان3 روز کاری
5500 عدد انتباه A4 کد 10991,350 تومان3 روز کاری
61000 عدد انتباه A4 کد 103166,750 تومان3 روز کاری
71000 عدد انتباه A4 کد 105166,750 تومان3 روز کاری
81000 عدد انتباه A4 کد 102217,500 تومان3 روز کاری
91000 عدد انتباه A4 کد 108166,750 تومان3 روز کاری
101000 عدد انتباه A4 کد 109166,750 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,537,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)4,350,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)7,395,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)16,820,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1جاسوئیچی لمینت براق مربع(900عددی)(5.5*5.5)1,006,300 تومان17 روز کاری
2جاسوئیچی لمینت مات مربع(900عددی)(5.5*5.5)1,110,700 تومان17 روز کاری
3جاسوئیچی لمینت طلاکوب کوچک(900عددی)(5.6*5.9)1,204,950 تومان17 روز کاری
4جاسوئیچی لمینت برجسته کوچک(900عددی)(5.6*5.9)1,055,600 تومان14 روز کاری
5اتیکت آویز جلو ماشین لمینت برجسته(900عددی)(11.2*5.5)1,215,100 تومان14 روز کاری
6اتیکت آویز جلو ماشین سلفون مات2رو(900عددی)(9.6*5.1)990,350 تومان14 روز کاری